Ik zoek een huurwoning

Woningen met een netto maandhuur lager dan €720,42 noemen we sociale huurwoningen. Wij verhuren woningen in Utrecht en omgeving via WoningNet.

Woningcorporaties moeten zich richten op het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Dat staat in de gewijzigde Woningwet. Betaalbare huurwoningen mogen zij niet aan iedereen verhuren. Woningcorporaties moeten zich houden aan regels.


Regels voor toewijzing naar inkomen
Woningcorporaties moeten tenminste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen (met een huurprijs tot € 720,42) toewijzen aan hun doelgroepen.

  • De belangrijkste doelgroep van woningcorporaties zijn huishoudens met een inkomen onder de € 38.035 (prijspeil 2019). De woningcorporatie moet jaarlijks ten minste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan die groep toewijzen.
  • Daarnaast mogen corporaties tot 2021 10% van de vrijkomende woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen € 38.035 en € 42.436 (prijspeil 2019). Deze 10% kan ook worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder de € 38.035.

De overige, maximaal 10% van de vrijkomende woningen, mogen woningcorporaties vrij toewijzen. Zolang de woningcorporatie maar voldoet aan de eis 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen toe te wijzen aan haar belangrijkste doelgroep (inkomens tot € 38.035), mag zij er ook voor kiezen om alle sociale huurwoningen aan de doelgroep (huishoudens met een inkomen onder de € 42.436) toe te wijzen.

Regels voor toewijzing van de 10% vrije ruimte
Als woningcorporaties de 10% vrije toewijzingsruimte niet voor de doelgroep (tot € 42.436) gebruiken, maar voor andere woningzoekenden moeten zij een aantal huishoudens voorrang geven.

Om te beginnen zijn dit de huishoudens waarvan de gemeente heeft vastgesteld dat zij voorrang krijgen. De gemeente moet dit dan wel hebben vastgelegd in een huisvestingsverordening.

Daarna is er nog een groep die voorrang krijgt. Dit zijn:

  • Huishoudens met problemen rond gezondheid, veiligheid, sociale factoren, overmacht of calamiteiten;
  • Huishoudens die (met toestemming van de corporatie) woningen met elkaar ruilen;
  • Medehuurders die (met toestemming van de corporatie) huurder worden.

Betaalbaar wonen voor de doelgroep van de huurtoeslag
Woningcorporaties moeten extra aandacht geven aan huishoudens met de laagste inkomens die recht hebben op huurtoeslag. Deze moeten een betaalbare woning krijgen toegewezen onder de aftoppingsgrens die voor hen geldt. Daarom staat in de gewijzigde Woningwet een norm over passendheid. Deze wijziging ging in op 1 januari 2016. Elke corporatie moet aan tenminste 95% van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag een passende woning toewijzen. Dit is een woning met een rekenhuur onder de aftoppingsgrens.

Voor een- en tweepersoonshuishoudens is dit € 607,46. Voor drie- en meerpersoonshuishoudens is dit € 651,03. Deze bedragen gelden in 2019.

De passendheidsnorm geldt voor huishoudens met een inkomen dat valt binnen de maximuminkomensgrenzen van de huurtoeslag. Die grenzen zijn in 2019:

  • € 22.700 voor eenpersoonshuishoudens;
  • € 30.825 voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • € 30.800 voor meerpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd.

Een duurdere huurwoning huren?
Wij verhuren ook vrije sector woningen. Dit zijn woningen met een huurprijs boven de €720,42. U kunt voor deze woningen geen huurtoeslag aanvragen.

Om in aanmerking te komen voor een vrije sectorwoning hoeft u niet ingeschreven te staan als woningzoekende. Ons aanbod vrije sector woningen kunt u vinden op WoningNet en Rooftrack. Hier kunt u direct reageren op de woningen. Als er voorwaarden gelden, bijvoorbeeld een inkomenseis of een leeftijdseis, dan staan deze in de advertentie vermeld.