Beheer

Tot de start van de sloop beheert HOD leegstandbeheer de woningen.

Planning
De gesprekken met de gemeente over de invulling van de nieuwbouw zijn in volle gang. Momenteel kijken we hoe en wanneer we het project verder kunnen uitwerken en uitvoeren.

Vragen?
Heeft u vragen over de planvorming van het project? Neem dan contact op met Jitske van Helden (projectmanager) van Bo-Ex, via onze klantenservice klantenservice@boex.nl of 030-282 78 88 (van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 12:30 uur).

Nieuwsbrief en documenten

Meer informatie

Voor meer informatie neem dan contact op met:

De 81 portiekwoningen in de Reitdiepstraat dateren uit de jaren '50. Bo-Ex wil deze woningen vervangen voor sociale nieuwbouw.

nieuws

tekst

tekst