Kenmerken

Het plan omvat ook een deel van het groen aan de Einsteindreef, het parkeerterrein met voorzieningen en mogelijk de EBG-kerk.

Met deze vernieuwing willen we een bijdrage leveren aan een meer divers woningaanbod in Overvecht, het verbeteren van de sociale veiligheid en het creëren van een gezonde omgeving.

Bovenal willen we een sterk stuk stad toevoegen aan Overvecht en Utrecht. Een fijne plek, waar bewoners en Utrechters trots op zijn!

Vanaf 1 mei 2019 wordt de flat beheerd door Leegstandsbeheerder HOD.

Planning

Op dit moment werken partijen samen met de gemeente aan een haalbaar plan. Dit leidt tot een Bouwenvelop die door de gemeente moet worden goedgekeurd.
Als alles goed gaat en het plan haalbaar wordt, dan zal in het najaar de Bestemmingsplanprocedure worden gestart.
Daarnaast is het participatieproces opgestart.
Wilt u meer over de planning en stappen én het participatieproces (en meedoen aan een klankbordgroep), dan kunt u terecht op www.ivoordreef.nl

Meer informatie

Voor meer informatie neem dan contact op met

Samen met Amvest en ERA Contour werken we aan een nieuw plan waarin de flat aan de Ivoordreef plaats maakt voor sociale huurwoningen (van Bo-Ex), vrije sector huurwoningen (Amvest) en koopwoningen (ERA Contour).