Kenmerken

Het plan omvat ook een deel van het groen aan de Einsteindreef, het parkeerterrein met voorzieningen en mogelijk de EBG-kerk.

Met deze vernieuwing willen we een bijdrage leveren aan een meer divers woningaanbod in Overvecht, het verbeteren van de sociale veiligheid en het creëren van een gezonde omgeving.

Bovenal willen we een sterk stuk stad toevoegen aan Overvecht en Utrecht. Een fijne plek, waar bewoners en Utrechters trots op zijn!

Vanaf 1 mei 2019 wordt de flat beheerd door Leegstandsbeheerder HOD.

Planning

Medio 2020 zal meer bekend worden over wat er gerealiseerd gaat worden.

Meer informatie

Voor meer informatie neem dan contact op met

Samen met Amvest en ERA Contour werken we aan een nieuw plan waarin de flat aan de Ivoordreef plaats maakt voor sociale huurwoningen (van Bo-Ex), vrije sector huurwoningen (Amvest) en koopwoningen (ERA Contour).