De 6 beneden- en 9 bovenwoningen van cluster 165, gelegen aan de Cremerstraat 186 t/m 214, maken onderdeel uit van het noordelijk deel van de wijk Nieuw Engeland en zijn gebouwd in de periode 1919-1932.

De woningen zijn erg gedateerd en voldoen niet meer aan deze tijd, de gevel is niet geïsoleerd waardoor de woningen niet energiezuinig zijn (gemiddeld energielabel E). Daarnaast zijn de woningen zijn erg gehorig en er zijn weinig ventilatievoorzieningen.

De bouwkundige- en energetische staat van het complex maakt een aanpak noodzakelijk. Verschillende renovatiescenario's zijn daarvoor in uitwerking

Nieuwsbrieven Klankbordgroep
Bo-Ex wil graag met de bewoners in een complex in gesprek. Om het proces en de plannen te voor te kunnen leggen hebben wij een oproep gedaan aan de bewoners van dit complex om deel te nemen aan een klankbordgroep. Een klankbordgroep is een groep actieve bewoners die weten wat er speelt in een complex en mee willen denken over de plannen die Bo-Ex maakt. Samen met de klankbordgroep gaan we de complexmatige aanpak verder uitwerken met als doel om te komen tot een gezamenlijk gedragen plan.

Heeft u een vraag aan een van de leden? Dan kunt u bij hen langs gaan. De volgende bewoners hebben zich aangemeld:
- Cremerstraat 192
-
Cremerstraat 194
-
Cremerstraat 196
-
Cremerstraat 198
-
Cremerstraat 204

Planning:
In september is er een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Daarin wordt individueel per bewoner gevraagd naar hun bevindingen over de bestaande woning, het complex en de buurt. Daarnaast kunnen de bewoners aangeven wat hun wensen zijn bij een complexmatige aanpak. Als alle resultaten hiervan verwerkt zijn kan er een plan gemaakt worden. Dit plan wordt samen met de klankbordgroep opgesteld. Hierna volgt er een planpresentatie aan alle bewoners en een draagvlakmeting. Als er positief op het plan gestemd word gaat het plan in uitvoering. De verwachting is dat de uitvoerig van de complexmatige aanpak in 2022 gaat starten.

Vragen?
Heeft u vragen over dit complex? Neem dan contact op met de projectmanager Erik Buitenkamp, Projectmanager bij Bo-Ex.

Nieuwsbrieven:
Nieuwsbrief mei 2021