De 6 beneden- en 9 bovenwoningen van cluster 165, gelegen aan de Cremerstraat 186 t/m 214, maken onderdeel uit van het noordelijk deel van de wijk Nieuw Engeland en zijn gebouwd in de periode 1919-1932.

De woningen zijn erg gedateerd en voldoen niet meer aan deze tijd. Daarnaast maakt de bouwkundige- en energetische staat van het complex een aanpak noodzakelijk. Verschillende renovatiescenario's zijn daarvoor in uitwerking

Nieuwsbrieven Klankbordgroep
Bo-Ex wil graag met de bewoners in uw complex in gesprek. Om het proces en de plannen voor te kunnen leggen hebben wij een oproep gedaan aan de bewoners van dit complex om deel te nemen aan een klankbordgroep. Een klankbordgroep is een groep actieve bewoners die weten wat er speelt in een complex en mee willen denken over de plannen die Bo-Ex maakt. Samen met de klankbordgroep gaan we de complexmatige aanpak verder uitwerken met als doel om te komen tot een gezamenlijk gedragen plan.

Leden Klankbordgroep:
Heeft u een vraag aan een van de leden? Dan kunt u bij hen langs gaan. De volgende bewoners hebben zich aangemeld:
- Cremerstraat 192
- Cremerstraat 198
-
Cremerstraat 190

Planning:
Eind april heeft Bo-Ex een Bouwteampartner geselecteerd. Dit is Vios Bouw geworden. Voor de zomer van 2022 zijn alle woningen door Vios Bouw technisch opgenomen. Als alle resultaten hiervan verwerkt zijn kan er een plan gemaakt worden. Dit plan wordt samen met de klankbordgroep opgesteld. Hierna volgt er een planpresentatie aan alle bewoners en een draagvlakmeting. Als er positief op het plan gestemd word gaat het plan in uitvoering. De verwachting is dat de uitvoerig van de complexmatige aanpak eind 2022 gaat starten.

Vragen?
Heeft u vragen over de planvorming van het project? Neem dan contact op met Erik Buitenkamp (Projectmanager) van Bo-Ex, via onze klantenservice via klantenservice@boex.nl of 030-282 78 88 (van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 12:30 uur).

Nieuwsbrieven:
Nieuwsbrief mei 2021
Nieuwsbrief maart 2022