Statement onderhoud woningen Bo-Ex
20-12-2022

Op 18 december plaatste Woonprotest Utrecht op diverse social media kanalen een aankondiging van de protestactie waarmee ze Bo-Ex oproepen tot beter onderhoud van woningen.
U kunt de reactie van Bo-Ex op dit bericht hier lezen.Reactie Bo-Ex op de aankondiging van de actie van Woonprotest Utrecht
Woonprotest Utrecht vindt dat een aantal woningen van Bo-Ex gebrekkig zijn onderhouden waardoor de bewoners overmatig last van de huidige energiecrisis hebben.
Bo-Ex heeft begrip voor de actie. Wij snappen dat er maatschappelijke onrust is vanwege de gestegen energiekosten. We beseffen maar al te goed dat huurders in een goed geïsoleerd huis willen wonen, vooral in een tijd waarin de energieprijzen zo zijn gestegen. Nog niet al onze woningen zijn op dat niveau. Graag geven wij een reactie op de huidige situatie.

Verhuurdersheffing
Tot en met dit jaar moesten woningcorporaties de verhuurdersheffing betalen. Hierdoor kon Bo-Ex de afgelopen jaren minder sociale huurwoningen bouwen, minder verduurzamen en minder doen aan huurmatiging dan wij hadden gewild. Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt daar meer ruimte voor en kunnen we gaan inzetten op versnelling van de duurzaamheid. Want dat vinden we erg belangrijk omdat hiermee de woonlasten van de huurders flink worden verlaagd.

Gemiddeld energielabel B
Op dit moment hebben meer dan 7.500 van de ruim 8.000 huurwoningen van Bo-Ex een D-label of beter. Gemiddeld hebben onze woningen een B-label. Er zijn nog 425 woningen met een E, F, of G-label. Van deze woningen worden er 321 momenteel gerenoveerd of staan ze op het punt om gerenoveerd te worden. Hieronder valt ook het complex aan de Hanoidreef dat door Woonprotest genoemd wordt.
De overige 104 woningen gaan we met voorrang verduurzamen. Hier wordt een individuele aanpak opgesteld om deze woningen minimaal naar label C te brengen. In 2022 zijn we gestart in complexen met een E, F of G-label te voorzien van extra tochtstrippen en radiatorfolie.

Toekomst Queridostraat en Hanoidreef
De Queridostraat is niet goed op te knappen en besloten is dat de woningen gesloopt gaan worden en er nieuwbouw voor in de plaats komt. De Hanoidreef hebben we besloten te renoveren en bij beide complexen heeft een ruime meerderheid van de bewoners ingestemd met de aanpak. Wij starten binnenkort met de uitvoering.
In 2023 wordt er voor beide complexen geen huurverhoging doorgevoerd.

Tot slot
Wij begrijpen dat huurders graag compensatie voor de hogere energiekosten krijgen, maar dat is een maatregel die wordt genomen door de overheid en niet door woningcorporaties.

Wij hebben een delegatie van Woonprotest Utrecht uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan. Zij hebben toegezegd dit te willen doen.