In 2020 is Bo-Ex gestart met een verkooptraject van seniorencomplex Van Baarenhove te Nieuwegein. De verkoop betreft 54 seniorenappartementen met een gezamenlijke huiskamer en een fraaie binnentuin. Het complex is verkocht aan woningcorporatie Jutphaas Wonen uit Nieuwegein.

In Jutphaas Wonen ziet Bo-Ex een uitstekende opvolger voor haar enige complex buiten de gemeente Utrecht. De ligging buiten Utrecht was de reden voor de verkoop van het complex, waarvoor veel belangstelling was vanuit de markt. Bo-Ex wilde graag verkopen aan een nieuwe verhuurder met volkshuisvestelijke affiniteit en bij voorkeur een lokale verankering, die het complex beschikbaar houdt voor de doelgroep van senioren. Jutphaas Wonen is als lokale woningcorporatie nauw betrokken bij wat er leeft in wijken en buurten in Nieuwegein. In overleg met de gemeente en de bewonerscommissie wil zij het complex doorexploiteren voor de seniorendoelgroep onder het label Verzorgd Wonen.

Marije Eleveld, bestuurder Bo-Ex: "Bo-Ex wil zich volledig richten op de stad Utrecht. We zijn blij dat ons enige complex buiten Utrecht nu een goede lokale verhuurder krijgt, die de huurders nóg beter kan bedienen."

Bram Lipsch, bestuurderJutphaas Wonen: "Jutphaas Wonen is hartstikke blij met de aankoop van de woningen aan de Vuurscheschans en wel om twee redenen: het complex Van Baarenhove leent zich uitstekend voor het concept 'Verzorgd Wonen' en de aankoop draagt bij aan onze doelstelling om ons woningbezit uit te breiden. Het is een prachtig complex zoals ze tegenwoordig nog maar zelden gebouwd worden."

Proces
Aan de verkoop is een zorgvuldig en intensief proces vooraf gegaan. Naast overleg met de gemeente Nieuwegein werd het verkoopproces nauw afgestemd met de bewonerscommissie Van Baarenhove, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en andere partijen die direct of indirect betrokken zijn.

Foto van links naar rechts: Marije Eleveld, bestuurder van Bo-Ex, Ruud Cuhfus, voorzitter bewonerscommissie Van Baarenhove, Bram Lipsch, bestuurder van Jutphaas Wonen.