Disclaimer

Bo-Ex tracht de informatie op deze site actueel, toegankelijk, correct en compleet te houden. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is.  Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Heeft u op- of aanmerkingen over deze site, dan vernemen wij dat graag.