Planvorming

Informatie over complexen waarbij wij met de bewoners overleggen over de toekomst van hun woning.

Sorteren op: Adres
Afbeelding

Columbuslaan 421 - 539 (48 woningen)

De resultaten van het technisch en bewonersonderzoek zijn tijdens de eerste bewonersavond op 2 juli 2018 gepresenteerd. De uitkomsten worden meegenomen in de verdere planvorming. Hierna volgt een tweede bewonersavond en een draagvlakmeting. 

Lees meer >
Afbeelding

Complex 507 (388 woningen in Lombok)

Met het bestuur van De Toekomstclub 507 zijn gezamenlijk ambities vastgelegd in het Startdocument 507 als uitgangspunt voor de planvorming.

Lees meer >
Afbeelding

Queridostraat (36 portiekwoningen)

In december 2017 is er een informatiebijeenkomst geweest voor de bewoners. Vervolgens zijn de eerste gesprekken gevoerd met de bewonerscommissie. Nu starten we met een inventarisatie van de technische staat van de woningen.

Lees meer >