Nieuwbouw - Projectdetails

Afbeelding

Rijnvliet

Leidsche Rijn, Utrecht

In Rijnvliet realiseert Bo-Ex de komende vier jaar 196 woningen in de sociale huur, waarvan 171 ééngezinswoningen en 25 appartementen voor 1 à 2 persoonshuishoudens. Naar verwachting start in het eerste kwartaal 2018 de bouw van de eerste 30 ééngezinswoningen. U kunt zich waarschijnlijk eind januari 2018 aanmelden voor deze sociale huurwoningen via WoningNet. 

Kenmerken

All electric
De woningen krijgen alleen een elektra-aansluiting, waardoor ze niet afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen (gas) en de CO2-uitstoot wordt verlaagd. Het doel is dat de energierekening voor huurders lager uitvalt.

Over de wijk
Rijnvliet ligt in het zuidoosten van stadsdeel Leidsche Rijn en wordt omsloten door de Rijksstraatweg aan de noordzijde, het bedrijventerrein Oudenrijn en de recreatieplan Strijkviertel aan de westzijde, het sportpark Rijnvliet aan de zuidzijde en de stadsbaan aan de oostzijde.

In Rijnvliet realiseert Van Wanrooij de komende jaren zo’n 500 koopwoningen en Gemeente Utrecht een brede school (kinderdagverblijf met basisschool), die ergens in schooljaar 2018/2019 open gaat. Meer over de inrichting van Rijnvliet leest u op de site van de gemeente Utrecht. 

Koop- en vrij sector huurwoningen
Ontwikkelaar Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling realiseert in dit gebied koopwoningen en vrije
Voor meer informatie over de koopwoningen kunt u terecht op de website van Van Wanrooij en voor de vrije sector huurwoningen op de website van Borgdonck.

Foto's

Afbeelding

Op de kaart

Video