Bouwen aan de stad

Bouwen aan de stad

De Prestatieafspraken zijn gebaseerd op de Woonvisie van de gemeente Utrecht en beslaan de periode 2018 – 2022. In deze afspraken is de nadruk gelegd op drie thema’s: betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. 

Bekijk: Onze prestatieafspraken 2019-2023

 

Geschillencommissie Stedelijk Protocol

Uit de Raamovereenkomst vloeide eind 2002 een Geschillenreglement Stedelijk Protocol voort. In 2003 was de Geschillencommissie Stedelijk Protocol een feit. De Geschillencommissie ziet het primair als haar taak om bij een geschil een schikking tussen de betrokken partijen te bevorderen. Lukt dat niet dan doet de Geschillencommissie een uitspraak. Deze uitspraak is voor alle partijen bindend.