Kerngegevens

Aantal verhuureenheden (per 31-12-2016)
9.591 verhuureenheden waarvan:
8.998 woningen
   300 in centra voor zorg- dak- en thuislozen
     69 maatschappelijk vastgoed
   180 garages
   180 bedrijfsruimten

Kenmerken woningen: 
1.003 goedkope woningen (huur tot € 403,06)
5.041 betaalbare woningen (€ 403,06 tot € 618,24)
1.635 dure woningen tot huurtoeslag
   230 dure woningen boven huurtoeslag


Nummer Kamer van Koophandel (KvK): 30002710
Fiscaal nummer: 800519085


ANBI
Bo-Ex is een ANBI instelling.
Het beloningsbeleid voor zowel de bestuurder als de leden van de Raad van Commissarissen is conform de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Informatie over de Governance en de Raad van Commissarissen vindt u hier.
Onze strategie en doelen vindt u in het ondernemingsplan 2016 - 2020.