Organisatie

Bo-Ex wil garant staan voor goed wonen in een aantrekkelijke woon- en leefomgeving voor mensen die door hun inkomen of andere omstandigheden minder kansrijk zijn op de woningmarkt. Het is deze taak waarin wij ons bestaansrecht vinden. 
Bo-Ex wil dit waar maken door een klantgerichte werkwijze. De wensen en behoeften van de klant vormen het vertrekpunt voor onze plannen. Door te luisteren naar de klanten en het leveren van maatwerk willen wij garant staan voor een prettige woonomgeving. 
Onze maatschappelijke positie komt tot uitdrukking door onze betrokkenheid bij onze klanten, in het bijzonder de minder kansrijken op de woningmarkt die voor huisvesting zijn aangewezen op een woningcorporatie.

Bekijk hier ons organisatieverhaal. 


Ons aanbod 
Bo-Ex heeft in de regio Utrecht bijna 9.000 huurwoningen in bezit. Deze woningen liggen verspreid over de stad en zijn vrij divers in woningtype en prijsklasse. Binnen het woningbezit beheren wij bijzondere projecten zoals groepswoningen, een hostel en bijvoorbeeld FOKUS projecten. We beperken ons overigens niet alleen tot huurwoningen: ook garages, bergingen en bedrijfsruimten vallen onder ons beheer. Daarnaast worden ook koopwoningen in opdracht van Bo-Ex gebouwd.


Geschiedenis
In juni 2008 vierde Bo-Ex haar 100-jarig bestaan. Bo-Ex is ontstaan uit diverse kleinere Utrechtse woningbouwverenigingen en stichtingen. In eerste instantie was Bo-Ex een werkmaatschappij voor diverse woningbouwverenigingen en woningstichtingen. Vandaar de naam Bo-Ex; Bouw en Exploitatie van woningen. Sinds de laatste fusie in 1991 luidt de formele naam Stichting Bo-Ex ’91. In de praktijk wordt de naam Bo-Ex gebruikt. 


Organisatieschema, kerngegevens en ANBI
Bo-Ex heeft een raad van commissarissen, een statutair directeur en een werkorganisatie opgebouwd uit vier hoofdafdelingen, met ruim 90 medewerkers. 

De Raad van Commissarissen wordt gevormd door de heer drs. J. de Leeuw MBA (voorzitter), de heer E. Meijerman (vice-voorzitter), mevrouw M.H.A. van Duin MRE, de heer Chr. Veldhuijsen en mevrouw drs. A.J. Van Vliet - Eppinga.

Bekijk hier ons organisatieschema.

Ook onze kerngegevens en informatie rondom ANBI-instelling kunt doornemen.