Nieuws

Met ingang van 1 oktober 2015 zal de manier waarop de huurprijs voor zelfstandige sociale huurwoningen wordt berekend ingrijpend veranderen. Huurders...

Lees meer

Kruisbeshof feestelijk geopend

donderdag 3 september 2015

Op zaterdag 29 augustus werd de gemeenschappelijke tuin van een seniorencomplex aan de Kruisstraat, feestelijk geopend door wijkwethouder Jeroen...

Lees meer

Zomernummer Thuis

donderdag 6 augustus 2015

In juli verscheen het zomernummer van ons bewonersblad Thuis. Onderwerpen als de huurverhoging en nieuwe afspraken rond senioren vind je er in terug.

Lees meer

Vanaf 1 juli zijn de Nieuwe Woningwet en het nieuwe Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 van kracht geworden.

Lees meer

Huren verhogen is nodig

dinsdag 30 juni 2015

Ieder jaar mogen woningcorporaties op 1 juli hun huren verhogen. Bo-Ex kiest voor een lagere huurverhoging voor het overgrote deel van de huurders.

Lees meer

Huurders van 55 jaar en ouder krijgen korting op de huur als zij verhuizen. Ook krijgen zij voorrang bij de toewijzing. Sinds juni dit jaar geldt de...

Lees meer

Per 1 juli zijn enkele regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen aangepast. Woningzoekenden worden niet meer uitgesloten op basis van...

Lees meer

Planmatig Onderhoud 2015

donderdag 21 mei 2015

Ieder jaar plant Bo-Ex werkzaamheden in om de gebouwen te onderhouden. Een overzicht hiervan voor 2015 staat nu op de website. Daarin is te zien...

Lees meer

2014 zal de geschiedenis ingaan als een zeer bewogen jaar. Zo werd besloten in het Regeerakkoord dat woningcorporaties 'weer terug moeten naar hun...

Lees meer

Donderdag 23 april werd voor de 8e keer de ParticipatiePluim uitgereikt. Deze jaarlijkse prijs van De Bundeling geeft uitdrukking aan hun waardering...

Lees meer