Nieuwsbericht

Wijziging van de Warmtewet

dinsdag 30 april 2019

Op donderdag 4 april zijn de wijzigingen van het Warmtebesluit en van de Warmtewet in het Staatsblad gepubliceerd. Daarmee is nu alle wet- en regelgeving over de wijziging van de Warmtewet gepubliceerd.

In november en december 2018 is het voorstel tot wijziging van het Warmtebesluit in de Tweede Kamer behandeld. Daarna is op 4 juli 2019 het voorstel tot wijziging van de Warmtewet in het Staatsblad gepubliceerd. De Raad van State heeft een (verplicht) advies gegeven over het voorstel. De Raad van State heeft over het voorstel geen inhoudelijke opmerkingen gemaakt, maar wel twee redactionele. Deze redactionele opmerkingen zijn verwerkt in het Besluit dat nu is gepubliceerd.

De wet- en regelgeving van de Warmtewet zal in 2 momenten in werking gaan: 1 juli 2019 en 1 januari 2020. Voor zaken die betrekking hebben op tariefregulering en de eisen die worden gesteld aan de boekhouding van leveranciers geldt de datum van 1 januari 2020. Voor alle overige zaken geldt de datum van 1 juli 2019.

Voor meer informatie over de besluiten en regelingen kunt u de onderstaande voorstellen bekijken.

1. De wijziging van de Warmtewet: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-311.html

2. Het Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van de Warmtewet: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-134.html

3. Het Besluit tot wijziging van het Warmtebesluit: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-133.html

4. De regeling tot wijziging van de Warmteregeling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-19827.html