Nieuwsbericht

Weer minder huisuitzettingen in Utrechtse regio

vrijdag 23 maart 2018

door Hans van Harten, secretaris Regioplatform Woningcorporaties Utrecht

In 2017 hebben de 19 corporaties in de Utrechtse regio, aangesloten bij het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht, in totaal 114 huurwoningen ontruimd. Daarmee wordt de dalende trend van de afgelopen jaren doorgezet. Het is een afname van 23% ten opzichte van 2016, toen nog 149 woningen werden ontruimd. Op het totaal van 105.000 sociale huurwoningen gaat het om minder dan 0,15% van alle woningen. De corporaties zien het als een goede ontwikkeling en als resultaat van een ‘Vroeg-Eropaf!’- aanpak die zij steeds meer hanteren. Dat blijkt uit een onderzoek van het Regioplatform onder de deelnemende corporaties.

Huurschuld en wanprestatie

De meeste ontruimingen (65%) vonden plaats vanwege huurschuld of wanprestatie. Het ging om 75 ontruimingen in 2017 tegenover 107 ontruimingen in 2016. Corporaties slagen er door een Vroeg-Er-Op-Af aanpak steeds beter in om huisuitzetting als gevolg van huurschuld te voorkomen. De belangrijkste ingrediënten van die aanpak zijn: vroegsignalering van betalingsachterstanden, zo snel mogelijk contact opnemen met huurders als zij betalingsachterstand hebben en indien nodig het thuis opzoeken van huurders met huurschuld om problemen te bespreken. Dat gebeurt vaak in samenwerking met zorgpartijen en de maatschappelijke dienstverlening. 

De ervaring leert dat deze aanpak bij huurachterstand zijn vruchten afwerpt en leidt tot een duidelijke afname van het aantal huisuitzettingen. Ook in gevallen dat er reeds een gerechtelijk vonnis ligt om tot ontruiming over te gaan, wordt gemiddeld in zeven van de tien gevallen nog een regeling getroffen. Daardoor wordt huisuitzetting alsnog voorkomen. Alleen in uiterste gevallen vindt er ontruiming plaats.

Hennep, onrechtmatige bewoning en overlast
In 2017 vond in 15 gevallen huisuitzetting plaats omdat huurders er een hennepplantage op nahielden. Dat is een behoorlijke toename in vergelijking met 2016, toen dat nog in acht gevallen plaatsvond. In negen gevallen werd ontruimd vanwege overlast (was 13 in 2016) en in acht gevallen vanwege onrechtmatige verhuur aan derden (was 13 in 2016). In vier gevallen bleek de huurder met de noorderzon te zijn vertrokken (was nog acht in 2016). In 2017 werden drie huishoudens uitgeplaatst vanwege psychische problemen of onvoldoende zorg. Op die grond waren er geen uitzettingen in 2016. De corporaties maken zich wel zorgen over de groei van het aantal verwarde personen in de wijk doordat intramurale voorzieningen minder worden. Dat vergt extra aandacht. 

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het aantal ontruimingen door corporaties in de Utrechtse regio opgenomen over de periode 2015 t/m 2017. 

 

2017

2016

2015

Huurschuld/wanprestatie

75

107

138

Hennep

15

8

14

Overlast

9

13

10

Illegale onderhuur

8

13

14

Noorderzon

4

8

5

Psychische problematiek

3

0

5

TOTAAL

114

149

186

De aangeslotenen bij het Platform zijn: De Woningraat, GroenWest, Heuvelrug Wonen, Jutphaas Wonen, LEKSTEDEwonen, Mitros, Portaal Utrecht, Provides, Rhenam Wonen, R.K. Woningbouwvereniging Zeist, Stichting BO-EX ’91, Viveste, Woningstichting Maarn, Woningbouwvereniging Vecht & Omstreken, Woningstichting Cothen, Woningstichting Wuta, Woningstichting Kockengen, Woongoed Zeist, Woonstichting SSW.