Nieuwsbericht

Uw mening over onze dienstverlening

donderdag 15 maart 2018

door Bo-Ex

Wij gaan aan de slag met het verbeteren van onze dienstverlening. En dit doen we samen met onze huurders. U weet tenslotte het beste waaraan u behoefte heeft.

Visie op dienstverlening
De eerste stap is het opstellen van een visie op dienstverlening. Hierin beschrijven we onder andere wie onze klant is, wat we verstaan onder klantgericht en hoe we onze huurders willen bedienen. Hiervoor halen we informatie op bij huurders, collega’s en andere corporaties.

Hoe wordt u als huurder betrokken?
U kunt zelf natuurlijk heel goed vertellen hoe u onze dienstverlening ervaart. Wat er goed gaat en wat beter kan. We verzamelen op vier manieren de mening van huurders: 

  1. Gesprek met leden bewonerscommissies en STOK
  2. Enquête in het online Bo-Ex panel
  3. Enquêtes door KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector)
  4. Luisterpanel door KWH

Het gesprek met de bewonerscommissies en STOK en de enquêtes hebben al veel waardevolle informatie gegeven. De volgende stap is het luisterpanel dat KWH organiseert. Een deel van de huurders heeft hiervoor inmiddels per e-mail een uitnodiging ontvangen.

Wat is een luisterpanel?
In het Luisterpanel gaat een groep van 12 huurders onder begeleiding van een externe gespreksbegeleider met elkaar in gesprek. Dit gesprek staat geheel in het teken van het luisteren naar de mening en ervaringen van huurders. Met als doel om hiervan te leren. Medewerkers van Bo-Ex zullen bij dit Luisterpanel in een andere ruimte aanwezig zijn en nemen zelf geen deel aan het gesprek. Zij kunnen alleen luisteren naar de groep huurders.

Het vervolg
Alle informatie die we ophalen bij onze huurders wordt verwerkt in de visie op dienstverlening. Deze visie geeft ons een duidelijk beeld waaraan onze dienstverlening moet voldoen. Alle verbeteringen die we de komende tijd in de dienstverlening doorvoeren, toetsen we aan deze visie. Al deze verbeteringen zijn er op gericht om uw tevredenheid en die van andere huurders te vergroten.

Heeft u vragen hierover? Stel deze gerust via e-mail: klantenservice@boex.nl of telefoon 030-2827888 keuze 2. U kunt vragen naar Kelly Post.