Nieuwsbericht

Utrechtse corporaties van waarde voor gezonde stedelijke ontwikkeling

donderdag 5 april 2018

door Bo-Ex

Utrechtse corporaties stuurden deze week een brief aan de nieuwe raadsleden en collegeverkenner Van Es.

De komende collegeperiode moeten er antwoorden gegeven worden

op vele en diverse uitdagingen, onder meer op het gebied van wonen, duurzaamheid, zorg en

welzijn. Wij bieden het nieuwe college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad

van Utrecht daarom een duurzaam partnerschap voor gezonde verstedelijking aan.

Enkele punten uit onze visie, die we hebben verwoord in het bijgaande pamflet.

Sociale huur 

Utrecht streeft naar een inclusieve, ongedeelde stad met gemengde wijken, waar het fijn wonen is
voor iedereen. Wij zijn verheugd over de ambitie om 30% sociale huur in de Merwedekanaalzone te
realiseren en hopen dat deze ambitie navolging krijgt in de rest van de stad. Maar er is meer nodig.
Echte sociale huurwoningen zijn en blijven betaalbaar ook voor de laagste inkomens (passend
toewijzen), zijn toegankelijk voor mensen die al lang wachten op een sociale huurwoning (WoningNet)
en voor statushouders en mensen uit de maatschappelijke opvang, en blijven langdurig in het sociale
huursegment behouden.

Leefbare wijken

Wij hebben zorg voor de leefbaarheid in bestaande wijken. In sommige wijken is sprake van een
concentratie van sociale huur en komen er teveel kwetsbare groepen terecht (bijvoorbeeld in
Overvecht), terwijl we in andere wijken een tekort zien (Binnenstad en Oost). Wij hebben de
mogelijkheid van verkoop, in combinatie met nieuwbouw, nodig om de woningvoorraad up-to-date te
houden en tegelijkertijd een goede balans van sociale huur voor de stad te realiseren.

Visie STUW 29-03-2018 pamflet