Nieuwsbericht

STOK zoekt voorzitter met elan en coachend talent

vrijdag 17 februari 2017

door STOK

Als voorzitter van de STOK behartigt u de belangen van alle huurders van Bo-Ex.

Het STOK bestuur zoekt verder naar een nieuwe voorzitter. Als u belangstelling hebt, kunt u tot 1 maart 2017 contact met STOK opnemen.

STOK is het stedelijk overleg van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

In het kader van de nieuwe Woningwet wil STOK zich verder ontwikkelen als een dynamische vereniging die slagvaardig en effectief de belangen behartigt van alle huurders van Bo-Ex.

Om dat doel te realiseren bouwt STOK aan een organisatie waarin huurders meer en actiever invloed gaan uitoefenen op het beleid van woningcorporatie Bo-Ex en hun eigen woonomgeving. Voor 2017 heeft STOK daarvoor een nieuw werkplan opgesteld.

Wij bieden de nieuwe voorzitter:

  • een levendige vereniging met focus op meer invloed van leden op de eigen woonomgeving en het beleid van Bo-Ex,
  • professionele ondersteuning bij uitvoering van werkzaamheden,
  • een passende presentievergoeding.

 Zelf denken we voor de vervulling van de vacature vooral aan een man of vrouw die

  • enthousiast leiding wil geven aan het team van 6 bestuursleden en met hen initiatieven voor beleid stimuleert,
  • een coach en aanspreekpunt is bij het samen met de leden ontwikkelen en uitvoeren van beleid,
  • ervaring heeft met bestuurswerkzaamheden en goed is in coördineren,
  • interesse in en verstand van sociale volkshuisvesting heeft,
  • bekwaam onderhandelt met de woningcorporatie en andere belanghebbenden in de sociale woningbouw.

Bent u die man of vrouw? Of weet u iemand anders die een goede kandidaat is voor het voorzitter­schap van STOK? Neem dan contact op met: Martin van ’t Klooster, secretaris van het STOK bestuur 06 51 604 659  of martinvantklooster@ziggo.nl.

U kunt hierover meer lezen op de website www.stokachterdedeur.nl