Nieuwsbericht

OZB en heffingen van 2018

maandag 12 februari 2018

door Bo-Ex

Logo bghu

Deze week valt bij veel huurders de aanslag voor verschillende heffingen van de Bghu (De Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht) door de brievenbus. In de brief van de Bghu staat ook wat de WOZ waarde van uw woning is. In vrijwel alle gevallen is deze omhoog gegaan en soms fors.

Deze week valt bij veel huurders de aanslag voor verschillende heffingen van de Bghu (De Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht) door de brievenbus. In de brief van de Bghu staat ook wat de WOZ waarde van uw woning is. In vrijwel alle gevallen is deze omhoog gegaan en soms fors.

Voor u als huurder is het van belang om te weten dat u als huurder van een woning geen onroerende zaak belasting over de WOZ waarde van uw woning hoeft te betalen. Bo-Ex moet dat als eigenaar wel.

De Bghu aanslag gaat over meer heffingen, maar die zijn NIET gebaseerd op de WOZ waarde. De afvalstoffenheffing wordt bijvoorbeeld berekend over het aantal personen dat in uw woning woonde op 1 januari 2017. Voor de rioolheffing betaalt u een vast bedrag. Kijk voor meer informatie op de website van de Bghu: Bghu.nl

 

Belang van de WOZ waarde voor huurders

De WOZ waarde kan voor huurders van belang zijn. De maximale huur voor uw woning wordt mede bepaald op basis van de WOZ waarde. Voor deze WOZ punten deelt u de WOZ waarde door € 8.747 . Dat levert dan het aantal WOZ punten op. Het bedrag waar de WOZ waarde door gedeeld moet worden, wordt elk jaar aangepast.

Het totale aantal punten hangt ook van andere zaken af, zoals het energie label van uw woning. Als u het aantal punten van uw woning en de daarbij behorende maximale huur wilt controleren, kunt u kijken op de website van de huurcommissie: www.huurcommissie.nl

 

Bo-Ex en maximale huren

Bo-Ex baseert uw huur niet op de maximale huur. Het is dus niet zo, dat wanneer de maximale huur stijgt, uw huur automatisch meestijgt. Vroeger werd de huur nog wel eens vastgesteld op een percentage van de maximale huur, maar dat doet Bo-Ex niet meer. Het is natuurlijk wel zo, dat Bo-Ex niet meer mag vragen dan de maximale huur, indien de woning een sociale huurwoning is. Voor vrije sector huurwoningen geldt dit niet. Daarvoor is geen maximum van toepassing.