Nieuwsbericht

Officiële oplevering complex 501

maandag 2 juni 2014

De eerste woningen die de N.V. Maatschappij tot Verbetering der volkshuisvesting Jaffa in 1909 oprichtte, waren meteen ook de eerste huizen die in Utrecht gebouwd werden na de invoering van de Woningwet. Met deze zestig boven- en benedenwoningen bij de Vleutenseweg wenste het bestuur van Jaffa goede en betaalbare huisvesting te kunnen bieden aan de minder draagkrachtige Utrechters. De huurwoningen waren niet groot, maar voldeden wel precies aan de doelstelling. Nu, in 2014 zijn de woningen van Jaffa I – tegenwoordig bekend als ‘ complex 501’ van de Bo-Ex – voor de tweede keer in hun bestaan gerenoveerd en kunnen ze weer jaren mee.

Ter gelegenheid van deze renovatie is er op 19 juni van 16.00 uur tot 18.00 uur een officiële opening. De bewoners en iedereen die betrokken is geweest bij de renovatie van het complex, is van harte uitgenodigd!! Onder het genot van een hapje en een drankje maken we er een gezellige middag van. 

Locatie: Surinamestraat 75