Nieuwsbericht

Ledenvergadering bewonerscommissies 28 november

vrijdag 24 november 2017

door STOK

De vereniging van bewonerscommissies Bo-Ex (STOK) nodigt de leden van Bewonerscommissies en huurders uit voor de ledenvergadering op dinsdag 28 november om 20.00 uur bij Bo-Ex, J.C. Maylaan 18, Utrecht.

STOK stelt tijdens deze vergadering het Werkplan 2018 vast na discussie onder leiding van Herman Leisink. De ervaring van de afgelopen ledenvergaderingen leert dat de discussies geanimeerd verlopen en iedereen aan bod komt. En met nieuwe kennis en inzichten naar huis gaat.

STOK kiest ook nieuwe leden voor het bestuur in 2018! Aan goede voorstellen voor activiteiten in het Werkplan 2018 geen gebrek, maar daarvoor zijn handen, hoofde en harten nodig om ze uit te voeren. Wilt u als huurder in het bestuur van STOK; mail dan naar stok@stade.nl of bel met Martin van ’t Klooster, secretaris op 06 51604659.

Bent u nog geen lid van een Bewonerscommissie? En wilt u wel meedoen? Het motto van STOK is ‘Kom erbij! Bemoei je ermee!. STOK kan uw kennis en ervaring goed gebruiken. Laat uw stem horen en zet u in voor de belangenbehartiging van huurders van Bo-Ex bij belangrijke onderwerpen zoals:

  • het huurbeleid in 2018 met uw opvattingen over de huurprijs per 1 juli,
  • de noodzaak van duurzaamheid, maar ook over de prijs daarvoor,
  • nieuwbouw, sloop en verkoop van sociale huisvesting in de stad,
  • mogelijkheden voor zelfbeheer in de eigen woonomgeving. 

 

Ook hiervoor kun u contact opnemen met Martin van ’t Klooster op 06 51604659.

Website STOK