Nieuwsbericht

Jaarlijkse huurverhoging opnieuw zo laag mogelijk

woensdag 2 mei 2018

door Bo-Ex

Bo-Ex houdt dit jaar de jaarlijkse huurverhoging zo laag mogelijk voor huurders met de laagste inkomens. Hiermee wil de corporatie ervoor zorgen dat wonen voor deze groep huurders bereikbaar en betaalbaar blijft. De huuraanpassing is gelijk aan inflatie.

Net als vorig jaar, ontziet Bo-Ex vooral de laagste inkomens. Voor huurders met een inkomen tot en met € 41.056 wordt de huur per 1 juli alleen verhoogd met de landelijke inflatie van 1,4%. Bo-Ex maakt daarmee geen gebruik van de ruimte die de overheid geeft om voor deze groep huurders een huurverhoging van 3,9% door te voeren.

De huren voor mensen met een hoger inkomen (meer dan € 41.056) gaan meer stijgen; zij betalen vanaf 1 juli in totaal 5,4% meer huur. Dat is gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane verhoging voor deze groep. Op deze manier gaan deze huurders meer naar draagkracht betalen voor hun woning. Deze opbrengsten hebben wij hard nodig voor nieuwbouw en verduurzaming en om de woonlasten voor huurders met de laagste inkomens betaalbaar te houden.