Nieuwsbericht

IRIS Challenge: Grip op je energierekening

maandag 27 mei 2019

Partners van project IRIS dagen iedereen uit met voorstellen te komen waarmee huurders meer grip krijgen op hun energierekening, hun woonlasten kunnen verlagen en hun besteedbaar inkomen toeneemt. Voor het winnende idee is er vanuit het project IRIS een pakket ter waarde van €20.000 euro (incl. BTW) beschikbaar gesteld. Voorstellen insturen kan tot en met 28 juni 2019.

Meer inzicht in energieverbruik
Eén van de IRIS projectpartners is woningcorporatie Bo-Ex. Bo-Ex verhuurt circa 9.000 woningen in Utrecht. Een groot gedeelte van haar huurders heeft een relatief laag inkomen. Uit onderzoek blijkt dat het energieverbruik van huishoudens in vergelijkbare woningen enorm kan verschillen en dat het bij een aanzienlijk aantal huurders ontbreekt aan inzicht in hun energierekening. Bo-Ex wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de financiële positie van haar huurders.

“Verduurzamen begint bij begrip en bewustzijn onder onze huurders. We kunnen onze woningen prima verduurzamen, maar het heeft pas het gewenste effect wanneer huurders weten welk effect hun gedrag op hun energierekening heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat onze huurders meer inzicht krijgen in hun woning en verbruik. Dit levert uiteindelijk onze huurders een besparing op en ons als samenleving minder C02-uitstoot.” - Martijn Broekman, projectmanager bij Bo-Ex

Geld besparen én verduurzamen
Ideeën kunnen ingestuurd worden tot en met 28 juni 2019 via de website van IRIS Utrecht. De inzendingen worden beoordeeld door een jury, onder andere op marktpotentieel, bijdrage aan verduurzaming en marktrijpheid. In de zomer wordt de winnaar van de challenge bekend gemaakt. Deze winnaar start in september 2019 aan een incubatietraject bij Utrecht Inc, waar onder professionele begeleiding het idee tot uitvoering wordt gebracht.

“We zijn op zoek naar iets eenvoudigs en laagdrempeligs voor onze huurders, dat ook nog eens plezier geeft.” - Martijn Broekman

Europees project IRIS
Deze challenge wordt uitgezet in het kader van het Europese project IRIS. In dit project werken zeven steden samen om van stedelijke gebieden gezonde, betaalbare en fijne plekken te maken, voor de bewoners en voor de planeet. IRIS staat voor Integrated and Replicable solutions for co-creation In Sustainable cities. Het project draait om de integratie en opschaling van oplossingen voor de verduurzaming van energie en mobiliteit op wijkniveau, met inzet van ICT en betrokkenheid van bewoners. Utrecht focust op een aantal oplossingen voor de wijk Kanaleneiland-Zuid, zoals een ICT-platform met open data, de duurzame renovatie van 12 flatgebouwen en co-creatie met bewoners.