Nieuwsbericht

Huurverhoging 2015 weer bij huurders op de mat

maandag 20 april 2015

Ieder jaar krijgen onze huurders per juli een huurverhoging. In april ontvingen zij de brief hierover. Dit jaar geven wij een lager % huurverhoging voor de laagste inkomens.

Percentages huurverhoging

De overheid bepaalt de maximaal toegestane huurverhoging voor sociale huurwoningen. Die is dit jaar – net als vorig jaar – inkomensafhankelijk. De maximale huurverhoging is voor huurders met een huishoudinkomen tot €34.229 (prijspeil 2013) 2.5%. Voor huurders met een inkomen tot €43.786 is dat 3% en huurders met een inkomen hoger dan €43.786 krijgen 5%.  

Bo-Ex geeft lagere huurverhoging voor de laagste inkomens

Wij willen afwijken van de huurverhoging die de overheid voorstelt. Bo-Ex gaat de huur van huurders met een huishoudinkomen tot €34.229 (prijspeil 2013) met 1% verhogen (in plaats van 2,5%) . Daarmee volgen we de inflatie (prijspeil 2014). Huurders van een sociale huurwoning met een inkomen boven €34.229 wonen te goedkoop in relatie tot hun inkomen. Voor deze groep vindt Bo-Ex  het redelijk om de inkomensafhankelijke huurverhoging van 3% of 5% door te voeren.  

Voor meer informatie kijk bij Veel gestelde vragen