Nieuwsbericht

Huurkorting voor huurders die een U-pas hebben

dinsdag 1 augustus 2017

Zo'n 170 Bo-Ex huurders die langdurig een laag inkomen en in verhouding een hoge huur hebben, krijgen vanaf 1 september van dit jaar een tijdelijke korting op hun huur. Voorwaarde is dat zij in het bezit zijn van een U-pas. De huurkorting varieert van een klein bedrag tot 155 euro per maand. Op deze manier houden we wonen in de stad Utrecht voor lage inkomens betaalbaar.

Vanaf 1 september 2017 verrekenen we deze bijdrage direct in de maandelijkse huurlasten. Wij voeren hiermee de regeling 'Passend Huur' uit.  Dit is een afspraak tussen de gemeente, de woningcorporaties van Utrecht en de diverse huurdersverenigingen.

De regeling gaat in 2018 en 2019 ook door. De huurders die in aanmerking komen voor een korting op de huur moeten dan nog wel in het bezit zijn van een U-pas. Uiteindelijk is de bedoeling dat mensen wonen in een huis dat ze kunnen betalen, hetzij door inkomensgroei of door te verhuizen. De maatregel komt voort uit het Woonlastenakkoord en de prestatieafspraken die we met de gemeente Utrecht hebben gemaakt.

Wilt u toch in aanmerking komen voor de huurkorting en is dit niet gelukt via de gemeente? U kunt dan onderstaand aanvraagformulier invullen en met de benodigde stukken naar ons opsturen. Vervolgens worden de documenten gecontroleerd. Uw aanvraag kan worden toegewezen of afgewezen. U krijgt hierover tijdig bericht.

Aanvraagformulier huurkorting met de U-pas