Nieuwsbericht

Huurkorting: nog even geduld

donderdag 9 maart 2017

door Bo-Ex

Op dit moment kunnen huurders met een U-pas nog geen huurkorting aanvragen: de invoering van de regeling is onder andere om juridische en privacy redenen vertraagd. Zodra wij meer weten, worden huurders geïnformeerd die hiervoor wellicht in aanmerking komen.

De gemeente Utrecht, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken samen aan de invoering van de huurkortingsregeling voor Utrechtse U-pashouders. Utrechters met een minimum inkomen en een dure huurwoning kunnen dan mogelijk korting op hun huur krijgen. De betrokken partijen vinden de invoering van deze regeling van groot belang, omdat daarmee de betaalbaarheid van de woning voor een deel van de Utrechtse huurders sterk verbetert.

Hoofdlijnen

De regeling zal er op hoofdlijnen zo uit zien:

  • Alleen huishoudens met een huurcontract van vóór 1-1-2016 komen voor de regeling in aanmerking.
  • Huishoudens die een U-pas hebben én een netto huur boven de voor hen relevante aftoppingsgrens, krijgen een huurkorting tot op de aftoppingsgrens. Lage aftoppingsgrens: huur boven € 592,55. Deze grens geldt voor 1-persoonshuishoudens en voor 2-persoonshuishoudens tussen 23 en de AOW-gerechtigde leeftijd. Hoge aftoppingsgrens: huur boven € 635,05. Deze grens is van toepassing op huishoudens van 3 of meer personen. De grens geldt ook voor 2-persoonshuishoudens, als minstens 1 van de 2 ouder is dan de AOW-gerechtige leeftijd. En voor 2-persoonshuishoudens die vanwege een handicap in een aangepaste woning wonen.
  • De korting moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd. De korting staat en valt dus met het bezit van een geldige U-pas van het huishouden.
  • De regeling geldt voorlopig voor twee jaar. Na evaluatie wordt bezien of de regeling een structureel karakter krijgt.