Nieuwsbericht

Huurdersparticipatie: subsidie aanvragen vóór 1 oktober

dinsdag 19 september 2017

door Gemeente Utrecht

Hebt u vernieuwende ideeën voor activiteiten in het belang van huurders en wilt u die in de eerste helft van 2018 uitvoeren? Dien dan vóór 1 oktober 2017 uw aanvraag in bij de Subsidieregeling Huurdersparticipatie.

Maak huurders sterker

Dankzij de huidige Woningwet is de rol van huurders groter geworden. Huurders zitten aan tafel bij het maken van afspraken met woningcorporaties en gemeente over bijvoorbeeld betaalbaarheid of nieuwbouw van woningen. Dit geeft huurders de kans om invloed uit te oefenen op hun woon- en leefomgeving. Met de Subsidieregeling Huurdersparticipatie wil de gemeente Utrecht daarom initiatieven en activiteiten in het belang van huurders stimuleren. Een sterkere huurdersparticipatie draagt ook bij aan de ambitie van onze stad: ‘Utrecht maken we samen’.

 

Wat houdt de subsidieregeling in?

 De gemeente verleent subsidie voor activiteiten waardoor:

-      de positie en participatie van huurders sterker wordt;

-      huurders zich beter kunnen organiseren;

-      de communicatie tussen of kennis van huurders verbetert.

 
Aanvragen
Iedereen kan subsidie aanvragen, van huurders tot bedrijven en instellingen. Uw aanvraag moet aan een aantal criteria voldoen. Zo moet er voor de activiteit bijvoorbeeld draagvlak zijn van huurders en staat de subsidie in verhouding tot het aantal huurders dat met de activiteit wordt bereikt. Een subsidieaanvraag voor activiteiten in de periode januari-juni 2018 moet u vóór 1 oktober 2017 indienen.

Meer informatie en aanvragen subsidie huurdersparticipatie: www.utrecht.nl/subsidiehuurdersparticipatie