Nieuwsbericht

Huurderskoepel STOK zoekt nieuwe voorzitter

maandag 24 oktober 2016

door Bo-Ex

Wilt u invloed uitoefenen op ons beleid en op uw eigen woonsituatie? Heeft u ervaring als voorzitter en coachende vaardigheden? Dan maakt huurdersorganisatie STOK graag kennis met u.

STOK is de stedelijke organisatie van onze huurders. De bewonerscommissies vormen de leden. STOK wil zich ontwikkelen als een dynamische vereniging die slagvaardig en effectief de belangen behartigt van alle huurders van Bo-Ex.

Hiervoor ontwikkelt STOK een ambitieus werk- en activiteitenplan waarbij 27 bewonerscommissies, thema- en werkgroepen zijn betrokken.  

In deze spannende tijden voor huurders en hun organisatie wil STOK in contact komen met een man of vrouw die:

  • Ervaring, affiniteit en betrokkenheid heeft met vraagstukken van de volkshuisvesting.
  • Inspirerend leiding geeft aan het team van 6 bestuursleden en met hen initiatieven voor beleid stimuleert.
  • Een coach en aanspreekpunt is bij het samen met de leden ontwikkelen en uitvoeren van beleid
  • Ervaring heeft met bestuurswerkzaamheden en goed is in coördineren.
  • De bestuurs- en de algemene ledenvergaderingen in goede banen weet te leiden.
  • Bekwaam onderhandelt met de woningcorporatie en andere belanghebbenden in de sociale woningbouw.
  • Gemiddeld per week één tot twee dagdelen wil besteden aan zijn/haar taak.

STOK biedt:

  • een levendige vereniging
  • professionele ondersteuning bij de werkzaamheden
  • een passende presentievergoeding

Meer informatie
Kijk op www.stokachterdedeur.nl (aan vernieuwing van de website wordt al gewerkt) of vraag bij het secretariaat van STOK de beschikbare informatie op. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de secretaris Martin van ’t Klooster: 06-51604659.

Solliciteren
Wij zien uw schriftelijke reactie graag tegemoet vóór 16 november.   
De eerste gesprekken zijn tussen 16 en 23 november.
Streefdatum voor benoeming is 1 januari 2017.

Mail uw reactie naar stok@stade.nl

Of naar:

Huurdersvereniging STOK
Postbus 13124
3507 LC UTRECHT