Nieuwsbericht

Hennep kweken ... laat u niet verleiden

donderdag 10 november 2016

door Bo-Ex

Als u een woning van ons huurt, dan zijn daaraan regels verbonden. Eén van deze regels is dat u geen hennep (wiet) mag kweken. Hennepteelt heeft nadelige effecten op de verhuurde woning en de leefomgeving. Het hebben van een hennepkwekerij leidt tot gevaar, is een misdrijf en dus strafbaar. Bij ontdekking wordt de kwekerij ontmanteld en wordt u als huurder stevig aangepakt.

Hennep in de woning leidt altijd tot beëindiging van het huurcontract
Als u bij ontdekking niet vrijwillig de huur opzegt, dan vragen wij de rechter de huur te beëindigen en u als huurder te veroordelen tot het direct verlaten van de woning. Onze eis tot beëindiging van de huurovereenkomst wordt altijd toegewezen. De kosten van zo’n gerechtelijke procedure verhalen we op u. Hierbij komen de kosten voor de ontmanteling van de hennepkwekerij en voor het herstellen van de woning. Ook moet u afrekenen met de energiemaatschappij. Deze schat de kosten van de illegaal afgetapte stroom in. De energiemaatschappij kan een extra boete opleggen.

Geen excuus
Een vaak gehoord verweer van huurders is dat iemand anders de hennepkwekerij heeft aangelegd en hun huis heeft gebruikt voor hennepteelt. Dit is echter niet van belang. In artikel 7: 219 van het Burgerlijk Wetboek (BW) staat duidelijk vermeld dat de huurder ook verantwoordelijk is voor anderen die zich met zijn/haar goedvinden in de woning bevinden of er gebruik van maken. De ervaring leert dat er vaak criminele organisaties achter de hennepteelt zitten. Dit maakt buurten en woonwijken onveilig en zorgt voor gevaarlijke situaties voor omwonenden.

Ook een hennepkwekerij in een bijgebouw/berging/ garage/schuur mag niet, ongeacht of er wel of niet sprake is van overlast of een gevaarlijke situatie voor omwonenden.

Gevaarlijke situaties
Een hennepkwekerij zorgt voor veel overlast in de omringende woningen. Regelmatig ontstaan er woningbranden door kortsluiting, wateroverlast of oververhitting van apparatuur of elektrische verbindingen. Ook veroorzaakt een hennepkwekerij schade aan de woning, overlast door stank, vochtproblemen en schimmelvorming. En er wordt vaak illegaal elektriciteit afgetapt. 

Gevolgen
Als u als huurder uit de woning wordt gezet vanwege hennepteelt, komt u voorlopig niet meer in aanmerking voor een huurwoning van de Utrechtse corporaties. Ook worden stappen gezet door de politie en het Openbaar Ministerie. Heeft u een uitkering, dan loopt u het risico dat deze wordt stopgezet en dat de eventueel ten onrechte ontvangen uitkering moet worden terugbetaald. De Belastingdienst controleert in veel gevallen of de inkomsten uit de hennepteelt zijn opgegeven. Zo niet, dan moeten deze alsnog worden betaald, plus een boete. In bepaalde gevallen volgt (nog) een strafrechtelijke vervolging wegens belastingfraude.

Conclusie: hennep kweken in of om een huurhuis lijkt lucratief, maar er is een grote kans om gepakt te worden en de gevolgen zijn dan erg groot!

Heeft u een vermoeden van hennepteelt in de buurt?

Bel de politie 0900-88 44 of Meld misdaad anoniem 088-7000

Ook kunt u contact opnemen met  onze klantenservice.