Nieuwsbericht

Geen huurverhoging voor laagste inkomens

donderdag 20 april 2017

door Bo-Ex persbericht

Vanuit onze missie en visie zetten wij ons in voor huurders met een bescheiden inkomen (tot 40.349 euro per jaar), gezinnen met vier of meer personen en huurders die de AOW leeftijd hebben bereikt. Om de woonlasten voor deze groepen huurders te beperken, verhoogt Bo-Ex de huurprijs van de woning per 1 juli 2017 voor deze huurders niet.

Sociale huurwoning betaalbaar houden
Bo-Ex wijkt hiermee af van de huurverhoging die de overheid voorstelt. Van de overheid mogen alle huren per 1 juli 2017 verhoogd worden met 2,8%. Bo-Ex maakt van deze mogelijkheid geen gebruik omdat we zo sociale huurwoningen betaalbaar willen houden voor huurders die op ons zijn aangewezen.

Bruto huishoudinkomen

(per jaar)

Wettelijke maximale verhoging

Huuraanpassing bij Bo-Ex

Lager dan 40.349 euro per jaar

2,8 %

0,0%

Hoger dan 40.349 euro per jaar

4,3%

4,3 %

Huurstijging hogere inkomens 
Voor huurders met een jaarinkomen hoger dan € 40.349,-- geldt wettelijk een maximale huurstijging van 4,3%. Die maximale stijging berekent Bo-Ex dan ook door aan huurders met een hoger inkomen in een sociale huurwoning.

Bo-Ex en de bewonerskoepel STOK
De huurdersbelangenvereniging STOK heeft positief gereageerd op het beleid om Bo-Ex om de huur voor een groot aantal huurders niet te verhogen. Over het doorvoeren van de inkomensafhankelijke huurverhoging heeft STOK een principieel andere visie.

Over Bo-Ex
Wij blijven investeren om de kwaliteit van onze woningen te verbeteren. In het bijzonder voor diegenen die door hun inkomen en/of andere omstandigheden minder kansen op de woningmarkt hebben.

Hier vindt u de vragen en antwoorden over de huurverhoging 2017