Nieuwsbericht

Bo-Ex verkoopt eengezinswoningen

woensdag 22 oktober 2014

Wij verkopen de komende jaren een deel van onze eengezinswoningen. Het AD informeerde naar de achterliggende redenen en plaatste er op 22 oktober 2014 een artikel over:

 

  

 


Goedkoop rijtjeshuis met tuin steeds schaarser

Goedkope huurwoningen met een tuin worden steeds schaarser in Utrecht. Woningcorporatie Bo-Ex verkoopt de komende jaren een derde van zijn eengezinswoningen.

  

Bo-Ex doet op termijn 347 eengezinswoningen van de hand, zegt directeur Johan Klinkenberg. 'Dat is het gevolg van de verhuurdersheffing dit we moeten betalen aan het rijk. Eengezinswoningen leveren veel op. Ze hebben bovendien  hoge WOZ-waardes, waarop de verhuurder-heffing is gebaseerd. Als we die woningen verkopen, gaan we relatief minder heffing betalen. Op deze manier houden we zo veel mogelijk sociale woningen over.' 
De te verkopen woningen staan in Rivierenwijk, Noordoost en Lombok. De huidige huurders krijgen de mogelijkheid om het huis te kopen. Doen ze dat niet, dan gaat het te koop-bord erop als de huurders verhuizen.

 .....     ....

Verantwoord

Directeur Klinkenberg zegt dat het onttrekken van eengezinswoningen aan de sociale huurmarkt verantwoord is. 'Uit prognoses blijkt dat het aantal gezinnen afneemt, terwijl het aantal een- en tweepersoonshuishoudens toeneemt. Minder eengezinswoningen in onze voorraad gaat niet leiden tot problemen.' 
Woningcorporatie Mitros laat weten niet bewust te sturen op verkoop van eengezinswoningen voor lage inkomens. Een woordvoerder zegt dat vorig de bijna de helft van de verkochte huizen eengezinswoningen waren. 

 

In Utrecht en Nieuwegein ging het om 133 van de 247 huizen. Portaal kon gisteren niet aangeven hoeveel rijtjeshuizen er worden verkocht. 

 

Overgenomen van AD.nl http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/3773404/2014/10/22/Goedkoop-rijtjeshuis-met-tuin-steeds-schaarser.dhtml