Nieuwsbericht

Bo-Ex regelt ‘groen’ samen met Mitros en Portaal

dinsdag 14 april 2015

Bo-Ex heeft samen met Mitros en Portaal een contract gesloten voor het onderhoud van het groen rondom de complexen in Kanaleneiland. Dit was nog best ingewikkeld. Maar we zijn erg blij met de uitkomst.

Belangrijk uitgangspunt voor dit contract was het verbeteren van de belevingskwaliteit en het efficiënt inzetten van de beschikbare budgetten.

Wat gaat er gedaan worden?

Om de kwaliteit te verhogen komt er nieuwe beplanting bij diverse complexen. Bij complexen waar we de komende jaren (2015-2019) nog aan de slag gaan met bouwkundige renovaties plaatst de hovenier bloemen en kruidenvegetaties. Hiermee versterkt de biodiversiteit en besparen we in het beheer. Na de uitvoering van de bouwkundige renovaties worden heesters en bomen aangeplant.

Hoveniersbedrijf T&G

T&G Terrein en Groenvoorziening b.v. gaat het groen en grijs onderhouden voor ons, Mitros en Portaal. Dit bedrijf doet dit al een aantal jaren voor Bo-Ex in Kanaleneiland.

De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door een vast team van T&G. T&G zet ook mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen wonen bij voorkeur in Kanaleneiland.