Nieuwsbericht

Bo-Ex Panel wil meer overleg en inspraak

maandag 19 december 2016

door Bo-Ex

In oktober vroegen we de leden van het Bo-Ex Panel naar hun mening over participatie en zelfbeheer. Hieruit blijkt dat huurders vooral behoefte hebben aan meer overleg en inspraak. Ze willen niet zo zeer zelf meer taken uitvoeren.

Zelfbeheer
Landelijk zijn er steeds meer initiatieven van huurders die taken overnemen van de corporaties. Dit noemen we zelfbeheer. Bo-Ex wil de komende jaren onderzoeken wat de wensen en mogelijkheden zijn van haar huurders. Samen met huurderskoepel STOK willen we een informatiecampagne opzetten. De online enquête is de start.

Doel enquête
De online enquête heeft als doel te inventariseren wat er nu al gebeurt aan zelfbeheer en waaraan behoefte is. Naast vragen over zelfbeheer en invloed op de gemeenschappelijke ruimten vroegen we het panel ook naar het contact met de buurt. Enkele vragen zijn overgenomen uit de landelijke enquête van Corpovenista zodat de score van Bo-Ex vergeleken kan worden. 206 huurders vulden de online vragenlijst in. Dit is een respons van ruim 30%. Respondenten zijn hoofdzakelijk alleenstaande huurders die vanaf 2010 bij Bo-Ex huren.

Samengevat
In een aantal complexen pakken bewoners zelf al taken op, bijvoorbeeld extra schoonmaak en bewonersactiviteiten, zoals groendagen. Panelleden willen niet zo zeer zelf direct meer taken uitvoeren, maar hebben vooral behoefte aan meer overleg en inspraak bij Bo-Ex. Dat gebeurt nu te weinig of niet omdat zij niet weten bij welke corporatiemedewerker ze moeten zijn en/of omdat ze geen tijd hebben. Ondersteuning van Bo-Ex en STOK willen zij graag in de vorm van advies over de aanpak en mogelijkheden rondom zelfbeheer. Dit is een concreet actiepunt dat mooi aansluit op de informatiecampagne die Bo-Ex samen met STOK gaat starten. Het overgrote deel van de panelleden ziet de drie vormen (zelfbeheer, coöperatie en cpo (=collectief particulier opdrachtgeverschap)) niet zitten. Redenen hiervoor zijn o.a. angst voor onderlinge problemen of onvoldoende competentie en té gebonden zijn ten opzichte van flexibel huren. Voor de groep die hierin wel interesse heeft, zal Bo-Ex een themabijeenkomst organiseren.

Uitkomsten
De andere vragen gingen over contact in de buurt, waarom en hoe huurders meer invloed willen en over vormen van zelfbeheer. Een samenvatting van de enquête leest u hier.

Actiepunten
Uit de resultaten blijkt dat er veel onduidelijkheid is over de mogelijkheden rondom zelfbeheer. Dit bevestigt de vermoedens van STOK en Bo-Ex. Ook is er door het panel veel waardevolle informatie gegeven over de behoefte van huurders. Het initiatief voor zelfbeheer ligt bij huurders zelf. Maar met deze uitkomsten zetten Bo-Ex en STOK een campagne op om huurders te informeren over de mogelijkheden. Deze campagne wordt over meerdere jaren verspreid. Een themabijeenkomst zal hiervan onderdeel uitmaken.

Lid worden
Als lid van ons online huurderspanel ontvangt u maximaal 4 keer per jaar een korte online enquête over onderwerpen die u en ons aangaan. Laat uw stem horen en meld u aan bij klantenservice@boex.nl of bel (030) 282 78 88

Bekijk de eerdere enquêtes