Nieuwsbericht

Bo-Ex blij met uitkomsten enquête Onderhoud

maandag 9 februari 2015

De respons van het Bo-Ex Panel was weer goed. Net als de vorige enquête was de respons namelijk hoger dan 60%. De enquête Onderhoud hielden we onder de Bo-Ex Panelleden in november 2014.

Bo-Ex is blij met de uitkomsten. Met de verkregen informatie kunnen we aan de slag en onze dienstverlening verbeteren. En dat is precies wat we wilden.

 

 

 

 

Communicatie 

De uitkomsten van de enquête geven aan dat de communicatie vooraf aan de oplevering of aan het reparatieverzoek beter kan. Dit gaat dan om de communicatie en afstemming tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en huurders. Ook ligt er een taak voor Bo-Ex om duidelijker te communiceren over wat de huurder kan verwachten, rond oplevering en reparatieverzoeken.

Positief 

Verder komt er uit de enquête naar voren dat de respondenten positief zijn over de technische uitvoering van het onderhoud.

Suggesties

Er zijn door de respondenten veel suggesties ter verbetering gedaan. Daar is een aantal concrete actiepunten uitgekomen, waar Bo-Ex het komende jaar mee aan de slag gaat.

Meer weten?

In het samenvattende verslag van de resultaten kunt u  lezen wat wij gaan doen met de uitkomsten. Heeft u interesse in de antwoorden per vraag dan kunt u deze opvragen: klantenservice@boex.nl.