Nieuwsbericht

BAG registratie voor onzelfstandige woningen

maandag 2 januari 2017

Sinds 1 juli 2009 is de wet 'Basisregistratie Adressen en Gebouwen' (BAG) van kracht. Daarin is onder meer vastgelegd welke 'woonobjecten' een huisnummer toegewezen mogen krijgen. In 2013 werd deze wet aangescherpt. De belangrijkste verandering is dat onzelfstandige woningen zoals (studenten)kamers of kamers in verzorgingshuizen of woongroepen niet langer in aanmerking komen voor individuele huisnummers. Het Kadaster heeft daarop de gemeenten opdracht gegeven om in de BAG alleen nog zelfstandige woonruimte te registeren. Een operatie die voor 1 januari 2017 gereed moet zijn.

Met deze operatie verdwijnen dus ook voor onze onzelfstandige woningen de unieke adressen en ze samengevoegd tot één woning met één enkel huisnummer. Wie voorheen bijvoorbeeld huisnummers 2A, 2B, 2C, 2D had, woont voortaan op nummer 2. Hierdoor hebben vanaf 2017 in één woongebouw meerdere kamers hetzelfde huisnummer. Het kan ook zijn dat een huisnummer komt te vervallen. Bijvoorbeeld huisnummer 6,7,8,9 krijgen allemaal huisnummer 6.

Wat betekent dit voor de bewoners?
Door woonruimten van onzelfstandige woonruimten samen te voegen tot een grote eenheid met één adres, kunnen bij Belastingdienst/Toeslagen onterecht huishoudsamenstellingen ontstaan. Hierdoor kan het gebeuren dat een huurtoeslagaanvrager er opeens een toeslagpartner of medebewoner bij krijgt. Dit kan er voor zorgen dat huurtoeslagen worden verlaagd of zelfs stopgezet. Bij huurtoeslag telt namelijk het toetsingsinkomen van de eventuele toeslagpartner en medebewoner(s) mee.

Wat doet de Belastingdienst/Toeslagen hier aan?
De Belastingdienst/Toeslagen heeft toegezegd een sub-administratie te gaan voeren voor bewoners van onzelfstandige woonruimten. De Belastingdienst/Toeslagen heeft een lijst van de gemeente Utrecht ontvangen met alle wijzigingen van adres. Bo-Ex moet deze lijst nog aanvullen met unieke toevoegingen zodat de Belastingdienst/Toeslagen deze toevoegingen kan gebruiken om toch weer individuele adressen in te voeren.  Voor adressen die vervallen zoals in het voorbeeld van 6,7,8, 9 wordt 6. gaan we het anders regelen. Deze adressen krijgen van Bo-Ex de unieke toevoeging bijvoorbeeld huisnummer 6- kamer 1, 6-kamer 2 enz. Hierdoor komen eventuele toeslagen niet in gevaar.

Wat moet ik doen als mijn toeslag is stopgezet als gevolg van deze verandering?
Neem dan contact op met Bo-Ex afdeling klantenservice. Heeft u een beschikking ontvangen die dit aangeeft dan kunt u deze mailen naar klantenservice@boex.nl onder vermelding van huurtoeslag. Vergeet uw nieuwe adres niet te vermelden in uw mail. Deze informatie zetten wij door naar een direct contact bij de Belastingdienst/Toeslagen. De informatie gebruikt de afdeling Toeslagen om te bepalen of de toeslag terecht of onterecht is gestopt.

Moet ik opnieuw huurtoeslag aanvragen op mijn nieuwe adres?
Nee, uw hoeft niet opnieuw huurtoeslag aan te vragen als u al op het oude adres huurtoeslag kreeg.

Moet ik het nieuwe adres doorgeven bij de Belastingdienst?
Nee, dit hoeft niet. De Belastingdienst/Toeslagen krijgt via de gemeente Utrecht automatisch de nieuwe gegevens door. Via de website
www.toeslagen.nl, kunt u met uw Digid inloggen op de portal Mijn toeslagen. Hier kunt u zien of uw nieuwe adres als is verwerkt.

Hoe kan ik zien wat de status is van mijn huurtoeslag?
Via de website www.toeslagen.nl kunt u met uw Digid inloggen op de portal Mijn Toeslagen. U krijgt daar een overzicht van alle toeslagen die u ontvangt. Ook de huurtoeslag.

Wat moet ik doen als ik de huur niet kan betalen als gevolg van de stopzetting huurtoeslag?
Een medewerker van Bo-Ex gaat samen met u kijken welke mogelijkheden er zijn. Uiteraard is dit afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Wat betekent dit voor mijn post nu meerdere personen op hetzelfde adres wonen?
Bo-Ex begrijpt dat huurders graag hun eigen post op een eigen nummer willen ontvangen. Daarom voorzien we het huisnummer dat de gemeente vaststelde van een unieke toevoeging
Bo-Ex gaat waar nodig brievenbussen, straatnaamaanduidingen enz. aanpassen. Zie voor verdere uitleg vraag 3.

Moet ik mijn nieuwe adres al doorgeven?
U hoeft uw nieuwe adres nog niet door te geven. Pas als de brievenbussen zijn aangepast kunt u uw relaties op de hoogte brengen. U ontvangt hierover een brief van Bo-Ex.