Huurverlaging met de U-pas

Hebt u een U-pas en een hoge huur? Dan hebt u misschien tijdelijk recht op huurverlaging. Hieronder leest u de voorwaarden en vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. 

Staat uw vraag hier niet tussen? Neemt u dan contact met ons op en stel uw vraag. U kunt ons gemakkelijk e-mailen.

  Huurverlaging met de U-pas

 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om tijdelijk huurverlaging te krijgen?
  1. U huurt een sociale huurwoning van Bo-Ex, GroenWest, Mitros, Portaal of SSH.
  2. U huurde de woning al voor 2016.
  3. U hebt een U-pas. Of u recht heeft op een U-pas kunt u lezen op deze site.
  4. De netto huur (of kale huur) is hoger dan de maximaal passende huur. Kijk voor meer uitleg bij de vraag: Wat is mijn maximaal passende huur?
  5. Uw woning is niet te groot voor uw situatie. Bent u alleen of met 2 personen en woont u in een woning met 5 kamers of meer, dan krijgt u geen huurkorting. U kunt echter wel in aanmerking komen voor urgentie als u weinig inschrijftijd heeft. Om dit te kunnen bepalen vragen we u wel om de gemeente toestemming te geven uw gegevens uit te wisselen met de woningcorporatie. Kijk voor meer informatie bij de vraag: wanneer is mijn woning te groot voor mijn huishouden?
  6. U geeft de gemeente toestemming om gegevens aan uw woningcorporatie door te geven, óf u toont zelf aan bij uw woningcorporatie dat u voldoet aan de voorwaarden.
 • Waarvoor geef ik de gemeente toestemming?

  Wij weten niet of u een U-pas hebt en hoeveel mensen in uw huis wonen. De gemeente heeft die gegevens wel. Met uw toestemming kan de gemeente die gegevens doorgeven aan ons. U hoort dan van ons of u in aanmerking komt voor huurkorting. 

 • Wat geeft de gemeente precies door aan de woningcorporatie?

  De gemeente geeft uw adres en het aantal bewoners door en dat u een U-pas hebt.

 • Kan ik huurkorting zelf regelen met Bo-Ex?

  Ja, dat kan. Als u geen toestemming geeft aan de gemeente, kunt u zelf contact opnemen met ons om uw gegevens door te geven. U moet dan een uittreksel uit het bevolkingsregister (basisregistratie personen) en uw U-pas laten zien. Dit uittreksel vraagt u aan bij de gemeente, hieraan zijn kosten verbonden. Het kan zijn dat uw woningcorporatie nog andere informatie vraagt. 

 • Wat is een sociale huurwoning?

  Het gaat om woningen met een sociaal huurcontract. Woningen met een vrije sector huurcontract zijn uitgesloten van huurkorting.

 • Wanneer is mijn woning te groot voor mijn huishouden?

  Als uw huishouden uit 1 of 2 personen bestaat en u huurt een 5-kamerwoning of groter, dan komt u niet in aanmerking voor de huurkorting.

 • Hoeveel huurkorting kan ik krijgen?

  Als uw netto huur te hoog is voor uw inkomen en gezinssituatie krijgt u korting. De huurkorting is het verschil tussen uw huidige huur en de voor u geldende maximale passende huur.

  Rekenvoorbeeld:
  Uw huur is € 650. U woont alleen. Daarom is uw maximale passende huur € 597,30.
  Uw huurkorting is € 650 - € 597,30 = € 52,70

 • Vanaf wanneer krijg ik de huurkorting?

  Hebben wij uw aanvraag voor de 15e dag van de maand ontvangen? 
  Dan gaat uw tijdelijke huurverlaging de volgende maand in. Voorbeeld: als wij uw aanvraag op 10 april ontvangen, dan passen wij uw huur van mei aan. 
  Hebben wij uw verzoek na de 15e dag van de maand ontvangen?
  Dan gaat uw tijdelijke huurverlaging de maand na de volgende maand in. Voorbeeld: als wij uw aanvraag op 24 april ontvangen, dan passen wij uw huur van juni aan.

 • Hoe lang kan ik de huurkorting krijgen?

  Als u huurkorting krijgt, is dat voor een jaar, van 1 september 2017 tot 1 september 2018. Na een jaar vraagt de woningcorporatie bij de gemeente op of u nog steeds een U-pas hebt en wat op dat moment de maximaal passende huur is. Als u nog steeds een U-pas hebt en de huurprijs is nog boven de grens, dan wordt uw huurkorting verlengd met een jaar, vanaf 1 september 2018 tot 1 september 2019.

 • Wat gebeurt er met de huurkorting na 2 jaar (na 1 september 2019)?

  Het is nog niet zeker of de huurkorting na 2 jaar doorgaat of stopt. Deze regeling is nieuw. Er is nog geen andere gemeente waar zo’n regeling is ingevoerd. Daarom doen we eerst een proef van 2 jaar. Na 2 jaar onderzoeken we of de regeling werkt. Daarna bepalen we of we hiermee doorgaan.

 • Ik heb huurtoeslag. Moet ik iets door geven aan de Belastingdienst Toeslagen?

  Ja, als de huurprijs wijzigt, moet u dat doorgeven. Dus als u huurkorting krijgt, moet u dat aan de Belastingdienst Toeslagen doorgeven. U kunt dat pas doen als u bericht hebt gekregen van uw woningcorporatie. U geeft dit online door via www.toeslagen.nl. U hebt hiervoor uw DigiD nodig. Lukt het online niet om dit te regelen? Bel dan naar de Belastingtelefoon: 0800 - 0543 (gratis).

 • Als ik huurkorting krijg, gaat mijn huurtoeslag dan omlaag?

  Uw huurtoeslag gaat omlaag door de huurkorting als u:

  • alleen woont of
  • met meerdere mensen in een huis, waarvan er minimaal 1 ouder is dan de AOW-leeftijd of een handicap heeft.

  Uw huurtoeslag wijzigt niet als u met meerdere mensen woont en niemand in uw huishouden is ouder dan de AOW-leeftijd of heeft een handicap.

 • Als ik door de huurkorting een lager bedrag aan huurtoeslag krijg, heb ik dan nog voordeel?

  Ja, u hebt altijd voordeel van de korting. Over het deel van uw huur waarover korting gegeven kan worden, zou u maximaal 40% huurtoeslag kunnen krijgen.

  Rekenvoorbeeld:
  U bent alleenstaand en u krijgt € 50 korting
  Uw huurtoeslag gaat omlaag met 40% van € 50 = € 20 euro per maand.

  Uw voordeel: € 50 - € 20 = € 30

 • Wat is mijn maximaal passende huur?

  Dat hangt af van uw gezinssituatie.
  Als u met 1 of 2 personen in het huis woont is dit € 607,46. Woont u met 3 of meer personen dan is dit € 651,03.
  Betaalt u als U-pashouder meer kale/ netto huur? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor huurkorting.

 • Waar kan ik zien wat mijn netto of kale huur is?

  Op de laatste brief  over de huurverhoging kunt u zien wat de hoogte van uw netto (ook wel kale) huur is. In april heeft u zo’n brief van ons ontvangen.