Huurkorting

Hebt u een U-pas en een hoge huur? Dan hebt u misschien recht op huurkorting. Hieronder leest u de voorwaarden en vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. 

Staat uw vraag hier niet tussen? Neemt u dan contact met ons op en stel uw vraag. U kunt ons gemakkelijk e-mailen

  Huurkorting

 • Waarom wordt deze proef gedaan?

  De gemeente en de corporaties vinden het belangrijk dat Utrechters betaalbaar wonen. Daarom wordt huurkorting gegeven aan mensen die relatief veel huur betalen en een laag inkomen hebben. 

 • Wat is huurkorting?

  Huurkorting is korting op de huur voor mensen met een U-pas die een hoge huur betalen. Hebt u een U-pas en een hoge huur? Dan hebt u misschien tijdelijk recht op korting op de huur. Dit is een proef die 2 jaar duurt en ingaat op 1 september 2017.

 • Waarvoor geef ik de gemeente toestemming?

  De woningcorporatie waarbij u de woning huurt weet niet of u een U-pas hebt. De gemeente heeft die gegevens wel. Met uw toestemming kan de gemeente die gegevens doorgeven aan uw woningcorporatie. Dan kan de woningcorporatie bepalen of u in aanmerking komt voor huurkorting. 

 • Wanneer hoor ik of ik huurkorting krijg?

  In augustus 2017 krijgt u een brief van uw woningcorporatie. Daarin staat of u huurkorting krijgt en zo ja, hoeveel.

 • Kan ik al eerder te weten komen of ik huurkorting krijg?

  De woningcorporatie laat u in augustus weten of u huurkorting krijgt. Het heeft geen zin eerder aan uw woningcorporatie te vragen of u huurkorting krijgt. Zij kunnen dat niet eerder vertellen dan dat u de brief krijgt. De corporaties moeten eerst alle gegevens controleren. 

 • Voor hoelang geef ik de gemeente toestemming mijn gegevens door te geven?

  Als u toestemming geeft, is dat voor 2 jaar. De gemeente geeft twee keer gegevens door aan de woningcorporatie. De eerste keer geeft de gemeente uw gegevens door nadat u toestemming hebt gegeven. Dan weet de woningcorporatie of u recht hebt op huurkorting van 1 september 2017 tot 1 september 2018. Volgend jaar geeft de gemeente nog een keer uw gegevens door. Dan weet uw woningcorporatie of u recht hebt op huurkorting van 1 september 2018 tot 1 september 2019.

 • Wat geeft de gemeente precies door aan de woningcorporatie?

  De gemeente geeft uw adres en het aantal bewoners door en dat u een U-pas hebt.

 • Ben ik verplicht om toestemming te geven aan de gemeente?

  Nee, u bent dat niet verplicht. Als u toestemming geeft, krijgt u automatisch bericht van uw woningcorporatie of u korting krijgt.

 • Ik wil geen toestemming geven aan de gemeente en het zelf regelen met de woningcorporatie. Kan dat ook?

  Ja, dat kan. Als u geen toestemming geeft aan de gemeente, kunt u zelf contact opnemen met de woningcorporatie om uw gegevens door te geven. U moet dan een uittreksel uit het bevolkingsregister en uw U-pas laten zien. Hieraan zijn kosten verbonden. Het kan zijn dat uw woningcorporatie nog andere informatie vraagt. 

 • Kan ik mijn toestemming ook weer intrekken?

  Ja, u kunt de toestemming die u hebt gegeven ook weer intrekken, als u niet meer wilt dat de gemeente uw gegevens doorgeeft aan uw corporatie. Dat doet u door een e-mail of brief te sturen naar het U-pasbureau. De contactgegevens vindt u op www.u-pas.nl

 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om huurkorting te krijgen?
  1. U huurt een sociale huurwoning van Bo-Ex, GroenWest, Mitros, Portaal of SSH.
  2. U huurde de woning al voor 2016.
  3. U hebt een U-pas. Of u recht heeft op een U-pas kunt u lezen op deze site.
  4. De netto huur (of kale huur) is hoger dan de maximaal passende huur. Kijk voor meer uitleg bij de vraag: Wat is mijn maximaal passende huur?
  5. Uw woning is niet te groot voor uw situatie. Bent u alleen of met 2 personen en woont u in een woning met 5 kamers of meer, dan krijgt u geen huurkorting. U kunt echter wel in aanmerking komen voor urgentie als u weinig inschrijftijd heeft. Om dit te kunnen bepalen vragen we u wel om de gemeente toestemming te geven uw gegevens uit te wisselen met de woningcorporatie. Kijk voor meer informatie bij de vraag: wanneer is mijn woning te groot voor mijn huishouden?
  6. U geeft de gemeente toestemming om gegevens aan uw woningcorporatie door te geven, óf u toont zelf aan bij uw woningcorporatie dat u voldoet aan de voorwaarden.
 • Wat is een sociale huurwoning?

  Het gaat om woningen met een sociaal huurcontract. Woningen met een vrije sector huurcontract zijn uitgesloten van huurkorting.

 • Wanneer is mijn woning te groot voor mijn huishouden?

  Als uw huishouden uit 1 of 2 personen bestaat en u huurt een 5-kamerwoning of groter, dan komt u niet in aanmerking voor de huurkorting.

 • Hoeveel huurkorting kan ik krijgen?

  Als uw netto huur te hoog is voor uw inkomen en gezinssituatie krijgt u korting. De huurkorting is het verschil tussen uw huidige huur en de voor u geldende maximale passende huur.

  Rekenvoorbeeld:
  Uw huur is € 650. U woont alleen. Daarom is uw maximale passende huur € 592,55.
  Uw huurkorting is € 650 - € 592,55 = € 57,45

 • Vanaf wanneer krijg ik de huurkorting?

  Als u toestemming heeft gegeven aan de gemeente kan de corporatie op tijd uw recht op een huurkorting beoordelen. Als u in aanmerking komt voor huurkorting gaat deze in op 1 september 2017.  Als u zelf huurkorting op een later tijdstip aanvraagt, gaat de huurkorting ook later in. 

 • Hoe lang kan ik de huurkorting krijgen?

  Als u huurkorting krijgt, is dat voor een jaar, van 1 september 2017 tot 1 september 2018. Na een jaar vraagt de woningcorporatie bij de gemeente op of u nog steeds een U-pas hebt en wat op dat moment de maximaal passende huur is. Als u nog steeds een U-pas hebt en de huurprijs is nog boven de grens, dan wordt uw huurkorting verlengd met een jaar, vanaf 1 september 2018 tot 1 september 2019.

 • Wat gebeurt er met de huurkorting na 2 jaar (na 1 september 2019)?

  Het is nog niet zeker of de huurkorting na 2 jaar doorgaat of stopt. Deze regeling is nieuw. Er is nog geen andere gemeente waar zo’n regeling is ingevoerd. Daarom doen we eerst een proef van 2 jaar. Na 2 jaar onderzoeken we of de regeling werkt. Daarna bepalen we of we hiermee doorgaan.

 • Ik heb huurtoeslag. Moet ik iets door geven aan de Belastingdienst Toeslagen?

  Ja, als de huurprijs wijzigt, moet u dat doorgeven. Dus als u huurkorting krijgt, moet u dat aan de Belastingdienst Toeslagen doorgeven. U kunt dat pas doen als u bericht hebt gekregen van uw woningcorporatie. U geeft dit online door via www.toeslagen.nl. U hebt hiervoor uw DigiD nodig. Lukt het online niet om dit te regelen? Bel dan naar de Belastingtelefoon: 0800 - 0543 (gratis).

 • Als ik huurkorting krijg, gaat mijn huurtoeslag dan omlaag?

  Uw huurtoeslag gaat omlaag door de huurkorting als u:

  • alleen woont of
  • met meerdere mensen in een huis, waarvan er minimaal 1 ouder is dan de AOW-leeftijd of een handicap heeft.

  Uw huurtoeslag wijzigt niet als u met meerdere mensen woont en niemand in uw huishouden is ouder dan de AOW-leeftijd of heeft een handicap.

 • Als ik door de huurkorting een lager bedrag aan huurtoeslag krijg, heb ik dan nog voordeel?

  Ja, u hebt altijd voordeel van de korting. Over het deel van uw huur waarover korting gegeven kan worden, zou u maximaal 40% huurtoeslag kunnen krijgen.

  Rekenvoorbeeld:
  U bent alleenstaand en u krijgt € 50 korting
  Uw huurtoeslag gaat omlaag met 40% van € 50 = € 20 euro per maand.

  Uw voordeel: € 50 - € 20 = € 30

 • Wat is mijn maximaal passende huur?

  Dat hangt af van uw gezinssituatie.
  Als u met 1 of 2 personen in het huis woont is dit € 592,55. Woont u met 3 of meer personen dan is dit € 635,05.
  Betaalt u als U-pashouder meer kale/ netto huur? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor huurkorting.

 • Waar kan ik zien wat mijn netto of kale huur is?

  Op de laatste brief  over de huurverhoging kunt u zien wat de hoogte van uw netto (ook wel kale) huur is. In april heeft u zo’n brief van ons ontvangen.