Warmtewet

 

Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Deze wet moet huurders beschermen tegen te hoge warmtetarieven.

Het gaat om warmte die wordt geleverd met blokverwarming, stadsverwarming en warmte-koude installaties (WKO). De kosten hiervoor mogen niet hoger zijn dan het maximum tarief op basis van deze Warmtewet. 

Vanaf 1 januari 2014 moeten leveranciers van warmte voldoen aan de Warmtewet. Deze wet beschermt huurders die zijn aangesloten op gemeenschappelijke verwarmingsinstallaties tegen te hoge kosten. Als u bent aangesloten op gemeenschappelijk verwarming kunt u niet kiezen welke leverancier u wilt hebben. U bent afhankelijk van degene die u warmte levert. Alle leveranciers van warmte zijn verplicht zich aan de wet te houden, zowel energieleveranciers als verhuurders. Ook stelt de Warmtewet een maximum aan wat u als huurder hoeft te betalen.

Wat betekent de Warmtewet voor u als huurder

Door de komst van de Warmtewet verandert er voor u het een en ander. U gaat door de wet nooit meer dan de maximale prijs (Niet Meer Dan Anders NMDA) betalen voor het leveren van warmte. Deze maximum prijs is de prijs die u ook zou betalen, als u de woning zou verwarmen met een eigen ketel. Elke jaar stelt de Autoriteit Consument en Markt de maximumprijs vast. Het is niet zo dat iedereen evenveel gaat betalen. Wanneer u meer warmte verbruikt ligt de maximum prijs hoger dan wanneer u zuinig stookt. De maximumprijs bestaat namelijk uit een vastdeel (vastrecht) en een variabel deel. Het variabele deel bestaat uit een tarief per verbruikte Gigajoules (GJ).

Huurders die zijn aangesloten op stadsverwarming of Warmte Koude Opslag (WKO) werken al met Gigajoules. Voor bewoners met blokverwarming is dit nieuw en dus wennen.

Meer informatie

Bent u aangesloten op een collectieve installatie van Bo-Ex, leest u dan hier gedetailleerdere informatie.
Bent u aangesloten op stadsverwarming, dan vindt u daarover hier meer informatie.

Ook kunt u kijken bij de Veel gestelde vragen voor meer informatie.

 

Warmtewet per 2015

Aparte overeenkomsten 
Omdat wij voor 2200 huishoudens sinds 1 januari 2014 warmteleverancier zijn, moeten wij met de betreffende huurders een aanvullende overeenkomst sluiten. 

De huurders ontvangen deze overeenkomst later dit jaar (2015). In de overeenkomst ligt onder andere vast wat wij leveren en tegen welke voorwaarden. Bij die overeenkomst horen bepalingen. Die kunt u hier vast lezen. 

Nieuwe huurders in de complexen waar wij warmteleverancier zijn, krijgen voor de warmtelevering meteen al een apart contract.

Een overzicht van die complexen vindt u hier. 

Nieuwe warmtemeters
Als het technisch mogelijk is, worden in de loop van de komende maanden nieuwe warmtemeters geplaatst. Hiermee wordt het warmteverbruik in de woning gemeten in Giga Joules.