Leefbaarheid & Zelfbeheer

Bewoners weten als geen ander wat gewenst is in hun woon- en leefomgeving en hebben vaak goede ideeën voor de inrichting of het onderhoud. Veel mensen willen meer invloed en hun handen uit de mouwen steken voor het woongebouw en de buurt. Wij willen, net als u, dat u tevreden woont in een fijne buurt. Een bewonersinitiatief is een idee of plan vanuit bewoners voor een aanpassing of verandering waardoor de woon- en leef­omgeving aangenamer wordt. Bewonersinitiatieven zijn een gelegenheid uw buren beter te leren kennen, meer invloed en regie op uw woonomgeving te krijgen en de leefbaarheid in uw omgeving te verbeteren.

Bewonersinitiatieven op het gebied van Leefbaarheid
Een bewonersinitiatief op het gebied van leefbaarheid is een kleinschalig en concreet project. Vaak gaat hem om het fraaier, schoner of veiliger maken van het portiek of het complex. Dit vereist ook een vrijwillige inspanning van bewoners. Bo-Ex kan u ondersteunen door bijvoorbeeld materialen beschikbaar te stellen of u te koppelen aan buurtprofessionals. Het uitgangspunt is dat het een initiatief van en voor bewoners blijft. En dat het bijdraagt aan het woongenot van alle bewoners. 

Leefbaarheidsbudget
Bo-Ex ondersteunt goede bewonersinitiatieven en heeft daarvoor een leefbaarheidsbudget. Dit is geld dat u kunt gebruiken voor verbeteringen in de buurt. Het is bedoeld voor kleine acties, vooral in uw eigen complex of portiek. In de brochure ‘het leefbaarheidsbudget’ leest u hoe het allemaal werkt. 

Zelfbeheer
Het doel van zelfbeheer is dat bewoners meer zeggenschap en regie krijgen in hun directe woonomgeving. Ze nemen bijvoorbeeld een deel van het beheer in eigen hand. Bewoners maken met elkaar een plan dat  bijdraagt aan het woongenot van alle bewoners in het portiek en wooncomplex. Als hierdoor de servicekosten veranderen, moet 70% van de huurders van het wooncomplex instemmen met het plan. 

Hulp bij uw initiatief
Wie u het best kan helpen hangt af van uw vraag of initiatief:

  • Vanuit STOK (Vereniging Bewonerscommissies Bo-Ex) is de voorzitter, Xabier Jense, het aanspreekpunt als het gaat om zelfbeheer. Hij kan u helpen met advies en in contact brengen met bewonerscommissies of andere huurders die bezig zijn met een bewonersinitiatief. U kunt hem bereiken per email: xabierjense@hotmail.com
  • Vanuit Bo-Ex is de woonconsulent of complexbeheerder van uw wijk het aanspreekpunt. Zie contact.
  • DOCK, de sociaal makelaar in Utrecht, kan u helpen bij het maken van een zelfbeheerplan en de uitvoering. DOCK heeft een groot netwerk in de buurt en veel ervaring. Uw woonconsulent van Bo-Ex kan u doorverwijzen naar de juiste persoon.

Is alles mogelijk?
Geen enkele vraag is te gek om te bespreken. Elk bewonersinitiatief is er één! Dus kom maar op met uw ideeën! Voorwaarde is wel dat elke huurder mag meedoen en dat het een initiatief is van meerdere huurders.

Inspiratie