Energiebesparing

Energiezuinig en besparend staat bij Bo-Ex hoog op de aandachtslijst. De ambitie is dat we tot en met 2020 onze woningvoorraad naar gemiddeld energielabel B brengen. Bo-Ex streeft naar een gemiddeld energie neutrale woningvoorraad in 2030. 


Energiebesparende maatregelen

Bo-Ex blijft aandacht geven aan energiebesparende maatregelen bij renovatie of groot onderhoud. Zo wordt in veel projecten al HR++ glas en energiezuinige HR ketels geplaatst. Naar verwachting kan de komende jaren een forse besparing op het gasverbruik worden gerealiseerd. 


Speciale projecten
Naast de bekende besparende maatregelen wil Bo-Ex zich ook inzetten voor vernieuwde oplossingen. We zetten projecten op waar we nieuwe technieken gaan toepassen; zoals het plaatsen van HRe-ketels, verwarmingsketels die naast warmte ook elektriciteit opwekken. Een duidelijk voorbeeld van het toepassen van nieuwe technieken is het WKO-systeem (Warmte Koude Opslag). In het nieuwe woonzorgcomplex Parc Transwijk is een Warmte Koude Opslag techniek toegepast. Warmte en koude worden opgeslagen in een bodemlaag diep in de grond. De woningen worden in de winter verwarmd met de warmte en worden in de zomer gekoeld met de koude. Met deze techniek wordt veel energie bespaard (tot wel 25%).
Op het dak van het kantoor van Bo-Ex zijn zonnecellen geplaatst. Ook bij een aantal complexen in Overvecht en Kanaleneiland is dit gedaan.


Energiebesparing door bewoners
Energie besparen kunnen we niet alleen. Ook bewoners kunnen hierbij helpen. Simpelweg de verwarming een graadje lager of energiebesparende producten kunnen hierbij helpen. Ook een goed geventileerde woning is van belang. Frisse lucht is niet alleen gezond, maar ook is goed geventileerde lucht droger en daardoor met minder energie te verwarmen.