In de maatschappij

Bo-Ex zet zich samen met andere partijen in Utrecht in voor een aangenaam woonklimaat en voor veilige straten en buurten.

De Utrechtse Opgave

In 2001 werd een Raamovereenkomst DUO (De Utrechtse Opgave) tussen de Utrechtse woningcorporaties en de Gemeente Utrecht getekend. In de Raamovereenkomst staan de gezamenlijke ambities voor de periode tot 2015 verwoord.
In 2011 zijn nieuwe afspraken gemaakt die net als de Raamovereenkomst gelden voor de periode tot 2015. Deze afspraken zijn vastgelegd in de documenten 'Bouwen aan de stad' en 'De Utrechtse participatiestandaard'. 


Kabinetsbeleid

Bo-Ex en de STOK (huurdervertegenwoordiging Bo-Ex) zijn bezorgd over het beleid van het kabinet op het gebied van Wonen. Daarom hebben wij 12 december 2012 een stevige brief aan de Eerste Kamer verstuurd. Samen met de STOK

In februari 2013 is een brief van enkele woningcorporaties uit grote steden, waaronder Bo-Ex, verstuurd aan Minister Blok. Vlak na het versturen van de brief is een principe-akkoord bereikt over de woningmarkt. Bo-Ex is teleurgesteld over de uitkomsten. 

Op 12 maart 2013 is er door het kabinet ingestemd met de plannen van minister Blok voor de huurverhoging.

Over het kabinetsbeleid kunt u ook meer lezen op de website van de Woonbond en op die van Aedes. En natuurlijk op de website van het ministerie: www.rijksoverheid.nl.