Woonfraude

Als iemand anders (tijdelijk) in uw huurwoning woont (onderverhuur, vakantieverhuur/Airbnb) of als u de woning leeg laat staan (uitkeringsfraude), dan heet dat woonfraude. Bij hennepteelt is er ook sprake van brandgevaar en criminaliteit.

Meld woonfraude
Net als u vinden wij een prettige en veilige woonomgeving belangrijk. Daarom sporen wij woonfraude op en pakken frauderende huurders aan. Dan kan alleen met uw hulp. Neem contact met ons op als u het vermoeden van woonfraude heeft. Bijvoorbeeld: een woning wordt onderverhuurd, gebruikt als  vakantieverblijf/Airbnb of ‘aangehouden’ voor een uitkering. Of als er hennep wordt gekweekt.

Wat doen wij met uw melding?

  • Wij nemen iedere melding in behandeling. Wij garanderen u dat we vertrouwelijk met uw melding omgaan.
  • Het gemelde adres wordt door ons onderzocht.
  • Het is van groot belang dat u zich niet anoniem meldt. Dit maakt het onderzoek moeilijker. Wij willen graag overleg met de melder, maar maken nooit zonder toestemming uw naam bekend.
  • Als wij meer informatie nodig hebben, nemen wij contact met u op. Als wij  vaststellen dat er sprake is van woonfraude, nemen wij maatregelen. Bij hennepteelt en vakantieverhuur/Airbnb vraagt Bo-Ex de rechter altijd om ontbinding van het huurcontract.

Iemand anders in huis
U moet ons toestemming vragen als u: 

  • één kamer van uw woning wilt onderverhuren: zie kamerverhuur
  • Maximaal 1 jaar iemand anders in uw woning wilt laten wonen: zie huisbewaarderschap
  • Iemand anders wilt laten inwonen: zie inwoning