Commissies + STOK

Bewonerscommissies

In veel woningcomplexen van Bo-Ex zijn bewonerscommissies actief. Een bewoners­commissie bestaat uit minimaal drie bewoners die de belangen behartigen van alle huurders in dat complex. Bewonerscommissies richten zich op gemeenschappelijke problemen en activiteiten die veel of alle huurders in het complex aangaan. Wilt u weten of er in uw complex een bewonerscommissie actief is? Zie hiervoor het overzicht.

STOK

STOK is het STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex. De bewoners­commissies zijn lid van STOK en vormen samen het besluit­vormend orgaan, de algemene ledenvergadering. Het bestuur van de STOK behartigt de belangen van álle huurders op het gebied van woonlasten, servicekosten, onderhoudsprocedures en leefbaarheid. Het bestuur heeft hierover regelmatig overleg met Bo-Ex. De samenwerking tussen STOK en Bo-Ex is vastgelegd in een overeenkomst.

Bewonerscommissie oprichten
STOK stimuleert de vorming van bewonerscommissies. Heeft u interesse om een bewonerscommissie op te richten? Dan kunt u terecht bij het secretariaat van de STOK. Bij de oprichting wil STOK behulpzaam zijn en ook praktische en inhoudelijke ondersteuning bieden.

Contact
Post: Postbus 13124, 3507 LC  Utrecht
Email: stok@stade.nl
Website: http://stokachterdedeur.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/STOK/