Commissies + STOK

Bewonerscommissies

In veel woningcomplexen van Bo-Ex zijn bewonerscommissies actief. Een bewonerscommissie bestaat uit minimaal drie bewoners die de belangen behartigen van alle huurders in dat complex. Bewonerscommissies zijn vooral gericht op gemeenschappelijke problemen en activiteiten die veel of alle huurders in het complex aangaan. Wilt u weten of er in uw complex een bewonerscommissie actief is? Kijkt u op www.stokachterdedeur.nl voor een overzicht.

Mocht er onverhoopt een conflict zijn binnen of met uw bewonerscommissie, raadpleegt u dan de handleiding hierover. Deze handleiding over het oplossen van conflicten is opgesteld door Bo-Ex in samenwerking met STOK.

STOK

De STOK is het Stedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex. De bewonerscommissies bij Bo-Ex zijn lid van de STOK en vormen samen het besluitvormend orgaan, de algemene ledenvergadering. Het bestuur van de STOK bestaat grotendeels uit huurders van Bo-Ex en overlegt met Bo-Ex over haar beleid. Zij behartigt daarbij de algemene belangen van alle huurders, bijvoorbeeld ten aanzien van de huurverhoging, onderhoudsprocedures en klachtenregeling.

In januari 2013 is opnieuw een samenwerkingsovereenkomst tussen STOK en Bo-Ex gesloten. Ook is er een nieuwsbrief uitgebracht waarin meer te lezen is over dit onderwerp.
 

In maart 2011 is er een onderzoek Samenwerking Participatie tussen STOK, bewonerscommissies en Bo-Ex uitgevoerd. De rapportage daarvan kunt u hier vinden. 
Hoofdstuk 1 t/m 4
Hoofdstuk 5 t/m 9 

De STOK stimuleert de vorming van bewonerscommissies in complexen waar er nog geen is. Mensen die interesse hebben om een bewonerscommissie op te richten kunnen voor meer informatie terecht bij het secretariaat van de  STOK. Ook mensen die belangstelling hebben om actief te worden in het bestuur van de STOK kunnen daar meer informatie krijgen.
 

STOK
Postbus 13124 
3507 LC te Utrecht
www.stokachterdedeur.nl