Bo-Ex Panel

 

Wil u meedenken met Bo-Ex en kans maken op €50?
Meld u dan aan voor het online Bo-Ex Panel!

Meedenken en meepraten

Het online Bo-Ex panel is een makkelijke en snelle manier waarbij u kunt meedenken over het beleid en de dienstverlening van Bo-Ex. Wij proberen onze huurders zoveel mogelijk te betrekken bij de keuzes die wij maken. hiervoor hebben wij contact met bewonerscommissies en bewonersvertegenwoordiging STOK, maar graag horen wij ook uw mening. Wat vind u belangrijk? Wat kan er volgens u beter?

Hoe werkt het?

Maximaal drie keer per jaar ontvangt u een enquête per email. deze is makkelijk in te vullen op uw telefoon, tablet of pc.

Meedoen is vrijblijvend

U bespaart zelf per enquête of u het onderwerp interessant vindt. Wilt u zich afmelden? Dat kan altijd. Onderaan de e-mails die u ontvangt staat een afmeldlink waarmee u zich gemakkelijk kunt uitschrijven.

Maak kans op €50,-

Elke enquête verloten wij drie cadeaubonnen ter waarde van €50,- onder de deelnemers.

Aanmelden

U kunt zich per e-mail aanmelden voor het Bo-Ex Panel: klantenservice@boex.nl . Geeft u dan ook uw klantnummer door. Dit nummer begint met KL- en vindt u links bovenaan op elke brief van Bo-Ex. Binnen twee werkdagen ontvangt u een email om uw aanmelding te bevestigen.

Meer weten over het Bo-Ex Panel? Leest u dan de Veel gestelde vragen over het Bo-Ex Panel door. Of neem contact op met de klantenservice van Bo-Ex. 
 

Uitkomsten

Februari 2018

Bo-Ex werkt aan het verbeteren van haar dienstverlening. Hiervoor haalden we op meerdere manieren de mening van onze huurders op. Het raadplegen van het Bo-Ex panel was daar één van. In 2018 heeft het panel een doorstart gemaakt en op het moment van de enquête bestond het panel uit ruim 350 leden. Hiervan vulden 196 huurders de enquête in. Dit is een respons van maar liefst 55%.

We vroegen de huurders onder andere wat zij belangrijk vinden als het gaat om de dienstverlening, en vooral wat wij beter kunnen doen. Waar bo-ex bijvoorbeeld aan moet werken is het verhogen van de reactiesnelheid. Huurders gaven ons bruikbare tips zoals het persoonlijker maken van onze contactmomenten zodat huurders duidelijk weten bij wie hun vraag ligt.

Deze enquête is gehouden als onderdeel van de nieuwe Visie op Dienstverlening. Resultaten uit deze enquête worden hierin verwerkt. Naar verwachting is de Visie op Dienstverlening in juni klaar. Informatie hierover zal als nieuwsbericht op deze site worden gedeeld.

Samenvatting resultaten enquête Visie op Dienstverlening

 

 

december 2016

Landelijk zijn er steeds meer initiatieven van huurders die taken overnemen van woningcorporaties. Dit noemen we zelfbeheer. Bo-Ex onderzoekt de komende jaren de wensen en mogelijkheden van haar huurders. 206 huurders, leden van het Bo-Ex Panel, vulden de vragenlijst in. Een respons van ruim 30%. Ze hebben vooral behoefte aan meer overleg en inspraak bij Bo-Ex. Dat gebeurt nu te weinig of niet omdat zij niet weten bij welke corporatiemedewerker ze moeten zijn en/of geen tijd hebben. Ondersteuning willen zij graag in de vorm van advies over de aanpak en mogelijkheden rondom zelfbeheer. Een concreet actiepunt dat aansluit op de campagne die Bo-Ex samen met STOK gaat starten.

Samenvatting resultaten enquête zelfbeheer

 

juni 2015

In juni 2015 hielden we een enquête over Duurzaamheid onder de Bo-Ex Panelleden. Er zijn 248 Bo-Ex Panelleden die de enquête hebben ingevuld. Dit is een respons van 50%, iets lager dan bij de eerdere enquêtes. Het aantal is hoog genoeg om de uitkomsten representatief te laten zijn.

De resultaten van de enquête in juni nemen we mee in ons toekomstig beleid en projecten op het gebied van duurzaamheid. Hieronder geven we de uitkomsten kort aan.

U kunt hier een pdf downloaden met de uitkomsten en enkele daaraan verbonden actiepunten: Uitkomsten en actiepunten n.a.v enquête Duurzaamheid.

 

 

 

november 2014

In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de oplevering van de woning (het moment waarop mensen de sleutel krijgen) en naar ervaringen bij reparatieverzoeken.De respons was hoog: 256 panelleden vulden de enquête in. Dit is 62% van het Bo-Ex Panel.

In het samenvattende verslag van de resultaten kunt u  lezen wat wij gaan doen met de uitkomsten. Heeft u interesse in de antwoorden per vraag dan kunt u deze opvragen: klantenservice@boex.nl.

voorjaar 2014

De enquête over Dienstverlening & Communicatie (voorjaar 2014) had een respons van 66%. Hiermee zijn wij erg blij!

In het samenvattende verslag van de resultaten kunt u  lezen wat wij gaan doen met de uitkomsten. Heeft u interesse in de antwoorden per vraag dan kunt u deze opvragen: klantenservice@boex.nl.

oktober 2013

De uitkomsten van de eerste enquete over Veiligheid (oktober 2013) kunt u lezen in dit artikel. Heeft u interesse in het bekijken van specifiekere uitkomsten dan kunt u deze opvragen: klantenservice@boex.nl