Klachten/Geschillen

Bo-Ex doet er alles aan om haar klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u zich bij onze service iets anders had voorgesteld. Samen kunnen we naar een oplossing zoeken. 

Een klacht
Als u een woning huurt van Bo-Ex, kunt u verschillende vragen of verzoeken hebben. U kunt dit melden bij de Klantenservice van Bo-Ex. Bo-Ex streeft ernaar alle meldingen zo goed mogelijk af te handelen.Bent u toch niet tevreden over de afhandeling van de melding, dan kunt u een klacht indienen.

Hoe dient u een klacht in
Een klacht dient u altijd schriftelijk in. Dat kan met een brief, maar ook met een e-mail of via mijn Bo-Ex. Een klachtencoƶrdinator neemt uw klachten dan in behandeling. 

Bo-Ex
Postbus 3151, 3502 GD Utrecht
klantenservice@boex.nl
Mijn Bo-Ex; https://mijn.boex.nl 

Een geschil
Als het niet lukt om uw klacht samen met Bo-Ex op te lossen, ontstaat een geschil. Een geschil kunt u voorleggen aan de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU). In totaal zijn er 8 corporaties uit de regio bij de KWRU aangesloten en daar komen in de toekomst nog meer bij.

De KWRU bestaat uit drie juristen met veel ervaring. Een lid wordt benoemd door alle huurdersorganisaties en een lid wordt namens de deelnemende woningcorporaties benoemd. Deze twee benoemen samen een derde lid: de voorzitter. Op die manier is de KWRU een onafhankelijke klachtencommissie. Op www.kwru.nl kunt u meer lezen over de samenstelling en de werkwijze. Ook vindt u daar een brochure.

Altijd eerst naar Bo-Ex

Gaat er iets niet zoals het zou moeten? Gaat u dan eerst met Bo-Ex in gesprek. Komt u er niet uit met ons, dan kunt u daarna terecht bij de KWRU.

Heel kort: hoe werkt het daarna?

De KWRU bekijkt het geschil en doet vervolgens een uitspraak:

  • u heeft gelijk
  • u heeft geen gelijk
  • u heeft voor een deel gelijk

Daarna neemt de directie van Bo-Ex binnen een maand een beslissing over de uitspraak. Wij zijn niet verplicht om het advies van de klachtencommissie over te nemen. Maar daar moet wel een heel goede reden voor zijn.
Voor Bo-Ex geldt bovendien dat beide partijen vooraf kunnen aangeven of zij een advies van de KWRU bindend of niet bindend willen. 

Meer informatie vindt u op www.kwru.nl