Huur betalen

U betaalt iedere maand huur. In ieder geval een keer per jaar ontvangt u van ons een huurverhoging.

Servicekosten
Naast uw huur, betaalt u elke maand een voorschot voor de servicekosten. Dit zijn kosten voor het onderhoud van de algemene ruimten bij uw woning, bijvoorbeeld de verlichting en de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten. Servicekosten zijn voor elke woning of wooncomplex anders. In uw huurcontract staat precies voor welke servicekosten u een voorschot betaalt en hoeveel. U vindt dit terug in de 'Huursamenstelling'. U kunt deze informatie ook vinden in Mijn Bo-Ex.

Afrekening servicekosten
De door ons gemaakte servicekosten berekenen we aan het einde van het jaar aan u door, als wij alle rekeningen van bijvoorbeeld het schoonmaakbedrijf of de hovenier hebben ontvangen. Jaarlijks ontvangt u van ons een overzicht van het verschil tussen het door u betaalde voorschot en de werkelijke kosten. Het kan zijn dat u geld terug krijgt of moet bijbetalen. Wij schatten de voorschotten zo goed mogelijk in. Zo komt u niet voor verrassingen te staan en is de kans klein dat u geld moet bijbetalen. Als u recht heeft op een teruggave, maar een betalingsachterstand of -regeling heeft, dan verrekenen wij dit. 

Glasfonds en rioolabonnement
Is uw toilet, gootsteen of douche verstopt? Als u een riool-abonnement heeft, zorgen wij dat het wordt opgelost. Heeft u een kapotte ruit in uw woning? Als u deelneemt aan het Glasfonds zorgen wij voor het glasherstel. De kosten zijn voor alle huurders gelijk. Het maandbedrag voor het glasfonds per 1 juli 2016 is € 2,10 en voor het riool-abonnement € 0,85. Dit bedrag kan elk jaar veranderen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de kosten die worden gemaakt en de bijdragen van huurders.

Overzicht Glasfonds in 2016 in euro's
stand 1-1-2016- 51.897
bijdragen huurders 196.359  
kosten Bo-Ex-148.465
stand 31-12-2016-   4.003

Huurtoeslag
Het kan zijn dat u van de belastingdienst een tegemoetkoming krijgt in uw huurkosten. Meer informatie over huurtoeslag vindt u op www.toeslagen.nl. Bij het invullen van de formulieren wordt gevraagd naar het nummer van Bo-Ex bij de kamer van koophandel (KVK). Dit nummer is: 30002710

Heeft u moeite met het betalen van de huur en stapelen de betalingsproblemen zich op, neem dan contact met ons op. 

Gemakkelijk: automatische incasso
Uw huur kunt u gemakkelijk betalen via automatische incasso. Dit kunt u regelen op Mijn Bo-Ex. Ook kunt u daar via iDEAL betalen. 
Maakt u de huur iedere maand zelf over? Dat kan. Ons bankrekeningnummer voor de huur is NL96RABO0394426517. Vermeld bij uw betaling uw adres, klantnummer, het factuurnummer en de huurmaand.

Meer informatie:

- brochure Betaling van huur en servicekosten
- Bo-Ex Huur Wijzer 

 

Het Buurtteam Utrecht in uw wijk

De medewerkers van het buurtteam in uw wijk helpen u graag als u er even niet meer uitkomt en bijvoorbeeld problemen heeft met het betalen van uw huur. U kunt zelf contact opnemen met het Buurtteam. Het Buurtteam bekijkt samen met u of u voldoende inkomen heeft (krijgt u wel alle vrijstellingen of toeslagen waar u recht op heeft) en geeft u tips om inzicht te krijgen in uw inkomen en uitgaven. Ook ondersteunen ze u graag bij het oplossen van uw schulden. U leest op de website van de Buurtteams in Utrecht meer informatie en u vindt hier het Buurtteam bij u in de buurt.

www. buurtteamsutrecht.nl